• HUFLIT đạt kiểm định chất lượng
  • Tuyển sinh 2018
  • Chủ đề Hồ Chí Minh

Sự kiện mới

THÔNG BÁO MỚI

CƠ HỘI HỌC TẬP

GIỚI THIỆU TRƯỜNG

gioithieutruong

25 năm qua, bằng sự nỗ lực của tập thể sư phạm nhà trường, HUFLIT đã trở thành trường đại học ngoài công lập được xã hội đánh giá cao về chất lượng đào tạo. Trường đã thiết lập nhiều mối quan hệ quốc tế với các trường đại học trong khu vực và thế giới.Chi tiết