Giới thiệu chung

Về chúng tôi

Triết lý giáo dục

Mưu cầu hạnh phúc và tự do
dựa trên nền tảng đạo đức và trí tuệ
tam-nhin-su-mang-huflit

Sứ mạng

Sứ mạng của HUFLIT là đào tạo những con người có khả năng học tập suốt đời để trở thành công dân toàn cầu, thích nghi và đóng góp tích cực cho xã hội luôn thay đổi, có ý thức phát triển bản thân, đặc biệt là ngoại ngữ và tin học, thông qua các trải nghiệm thực tế

ve-chung-toi-huflit

Tầm nhìn

HUFLIT hướng đến phụng sự xã hội bằng những con người năng động, sáng tạo, có tâm và có tầm; biết yêu thương, trân trọng cuộc sống; có khả năng làm mới chính mình; đạt được hạnh phúc & tự do bằng trí tuệ và đạo đức

cong-nghe-huflit

Giá trị cốt lõi

value-1
Đoàn kết
value-2
Hợp tác
value-3
Kỷ cương
value-4
Chất lượng
value-5
Phát triển

Giá trị dài hạn

Bứt phá - Tự do - Bền vững
05-sinh-vien-huflit-hoc-tap-cung-voi-giang-vien m-86
07-tan-cu-nhan-huflit 07-tan-cu-nhan-huflit
13-sinh-vien-huflit-hoc-tap-ngoai-giao 95-sinh-vien-huflit-tham-gia-buoi-gia-dinh

Giá trị văn hóa

Tử tế - Học tập
01-sinh-vien-huflit-tham-gia-chien-dich-mua-he-xanh 01-sinh-vien-huflit-tham-gia-chien-dich-mua-he-xanh
sinh-vien-huflit-hoc-tap sinh-vien-huflit-hoc-tap

Khẩu hiệu hành động

Chính trực Hợp tác Trách nhiệm

Hoạt động nổi bật

icon-bar