Giới thiệu chung

Phòng – Trung tâm – Viện – Thư viện

Phòng Chính trị -
Công tác Sinh viên

 • Trưởng Phòng:
  ThS. Đinh Hồng Vân
 • Phó Trưởng phòng:
  ThS. Phạm Hữu Nghĩa
 • Email liên hệ:
  ctctsv@huflit.edu.vn - dsa@huflit.edu.vn
 • Điện thoại:
  (028) 38.632.052 - Ext: 103, 104
 • icon-mail
  ctctsv@huflit.edu.vn dsa@huflit.edu.vn
 • icon-phone
  (028) 38.632.052 Ext: 103, 104

Phòng Đào tạo Đại học

 • Trưởng phòng:
  ThS. Nguyễn Phước Đại
 • Phó Trưởng phòng:
  ThS. Tăng Phước Đại
 • Phó Trưởng phòng:
  ThS. Võ Thanh Bình Em
 • Email liên hệ:
  dt@huflit.edu.vn - trainning@huflit.edu.vn
  hv@huflit.edu.vn - ea@hufliit.edu.vn
  dkmh@huflit.edu.vn - enrollment@huflit.edu.vn
  ctdt@huflit.edu.vn - curriculum@huflit.edu.vn
  info@huflit.edu.vn
 • Điện thoại:
  (028) 38.632.052 - Ext: 105, 135, 136, 137, 140
 • icon-mail
  dt@huflit.edu.vn - trainning@huflit.edu.vn hv@huflit.edu.vn - ea@hufliit.edu.vn dkmh@huflit.edu.vn - enrollment@huflit.edu.vn ctdt@huflit.edu.vn - curriculum@huflit.edu.vn info@huflit.edu.vn
 • icon-phone
  (028) 38.632.052 Ext: 105, 135, 136, 137, 140

Phòng Tổ chức - Hành chính

 • Trưởng phòng:
  ThS. Nguyễn Quốc Hưng
 • Phó Trưởng phòng:
  ThS. Nguyễn Thị Thúy Hằng
 • Phó Trưởng phòng:
  ThS. Đinh Diệu Thúy
 • Email liên hệ:
  tc@huflit.edu.vn - hr@huflit.edu.vn
  hc@huflit.edu.vn - office@huflit.edu.vn
  contact@huflit.edu.vn
 • Điện thoại:
  (028) 38.632.052 - Ext: 108, 109, 110
 • icon-mail
  tc@huflit.edu.vn hr@huflit.edu.vn hc@huflit.edu.vn office@huflit.edu.vn contact@huflit.edu.vn
 • icon-phone
  (028) 38.632.052 Ext: 108, 109, 110

Phòng Kế hoạch - Tài chính

 • Trưởng phòng - Kế toán trưởng:
  Ông Phạm Phúc Huy
 • Phó Trưởng phòng:
  ThS. Vũ Thị Diệp Chi
 • Email liên hệ:
  khtc@huflit.edu.vn - fp@huflit.edu.vn - hp@huflit.edu.vn - tf@huflit.edu.vn
 • Điện thoại:
  (028) 38.632.052 - Ext: 112
 • icon-mail
  khtc@huflit.edu.vn fp@huflit.edu.vn hp@huflit.edu.vn tf@huflit.edu.vn
 • icon-phone
  (028) 38.632.052 Ext: 112

Phòng Tuyển sinh

 • Trưởng phòng:
  ThS. Chung Quốc Phong
 • Email liên hệ:
  ts@huflit.edu.vn - sa@huflit.edu.vn
 • Điện thoại:
  (028) 38.632.052 - Ext: 100, 101, 102
 • icon-mail
  ts@huflit.edu.vn sa@huflit.edu.vn
 • icon-phone
  (028) 38.632.052 Ext: 100, 101, 102

Phòng Đối ngoại

 • Trưởng phòng:
  ThS. Nguyễn Thị Thiều
 • Email liên hệ:
  Bộ phận Hợp tác quốc tế: dn@huflit.edu.vn - huflit.ir@huflit.edu.vn
 • Điện thoại:
  (028) 38.632.052 - Ext: 302
 • Email liên hệ:
  Bộ phận Quan hệ doanh nghiệp: qhdn@huflit.edu.vn - jobhub@huflit.edu.vn
 • Điện thoại:
  (028) 38.632.052 - Ext: 111
Bộ phận Hợp tác quốc tế:
 • icon-mail
  dn@huflit.edu.vn huflit.ir@huflit.edu.vn
 • icon-phone
  (028) 38.632.052 Ext: 302
Bộ phận Quan hệ doanh nghiệp:
 • icon-mail
  qhdn@huflit.edu.vn jobhub@huflit.edu.vn
 • icon-phone
  (028) 38.632.052 Ext: 111

Phòng Khảo thí -
Bảo đảm chất lượng giáo dục

 • Trưởng phòng:
  ThS. Lê Thị Tuyết Anh
 • Phó Trưởng phòng:
  ThS. Nguyễn Đỗ Bích Ngọc
 • Email liên hệ:
  ktbdclgd@huflit.edu.vn - tqa@huflit.edu.vn
 • Điện thoại:
  (028) 38.632.052 - Ext: 116
 • icon-mail
  ktbdclgd@huflit.edu.vn tqa@huflit.edu.vn
 • icon-phone
  (028) 38.632.052 Ext: 116

Phòng Quản trị
Cơ sở vật chất

 • Trưởng phòng:
  ThS. Huỳnh Thị Nhi
 • Phó Trưởng phòng:
  ThS. Bùi Thị Châu Giang
 • Email liên hệ:
  qtcsvc@huflit.edu.vn - fm@huflit.edu.vn
 • Điện thoại:
  (028) 38.632.052 - Ext: 114
 • icon-mail
  qtcsvc@huflit.edu.vn fm@huflit.edu.vn
 • icon-phone
  (028) 38.632.052 Ext: 114

Phòng Thanh tra - Pháp chế

 • Phó Trưởng phòng:
  ThS. Đặng Văn Sĩ
 • Email liên hệ:
  ttpc@huflit.edu.vn - ila@huflit.edu.vn
 • Điện thoại:
  (028) 38.632.052 - Ext: 113
 • icon-mail
  ttpc@huflit.edu.vn ila@huflit.edu.vn
 • icon-phone
  (028) 38.632.052 Ext: 113

Phòng Đào tạo Sau đại học -
Khoa học Công nghệ

 • Trưởng phòng:
  PGS.TS Nguyễn Phi Khứ
 • Phó Trưởng phòng:
  ThS. Nguyễn Văn Xanh
 • Email liên hệ:
  dtsdhkhcn@huflit.edu.vn - pgst.dept@huflit.edu.vn
 • Điện thoại:
  (028) 38.632.052 - Ext: 107
 • icon-mail
  dtsdhkhcn@huflit.edu.vn pgst.dept@huflit.edu.vn
 • icon-phone
  (028) 38.632.052 Ext: 107

Phòng Tạp chí

 • Trưởng phòng:
  PGS.TS Trần Văn Lăng
 • Email liên hệ:
  tapchi@huflit.edu.vn
 • Điện thoại:
  (028) 38.632.052 - Ext: 135

Trung tâm Truyền thông -
Tổ chức Sự kiện

 • Giám đốc:
  ThS. Hồ Thùy Dung
 • Phó Giám đốc:
  ThS. Nguyễn Duy Trung
 • Email liên hệ:
  tttt@huflit.edu.vn - communication@huflit.edu.vn
 • Điện thoại:
  (028) 38.632.052 - Ext: 123, 132
 • icon-mail
  tttt@huflit.edu.vn communication@huflit.edu.vn
 • icon-phone
  (028) 38.632.052 Ext: 123, 132

Trung tâm
Công nghệ thông tin - Dữ liệu

 • Giám đốc:
  ThS. Đặng Quốc Tuấn
 • Email liên hệ:
  cnttdl@huflit.edu.vn - itdata@huflit.edu.vn
 • Điện thoại:
  (028) 38.632.052 - Ext: 124
 • icon-mail
  cnttdl@huflit.edu.vn itdata@huflit.edu.vn
 • icon-phone
  (028) 38.632.052 Ext: 124

Trung tâm
Ngoại ngữ - Tin học

 • Giám đốc:
  ThS. Hoàng Mộng Long
 • Phó Giám đốc:
  Bà Lý Thảo Linh
 • Điện thoại:
  (028) 38.68.1477
 • Fax:
  38.68.1476
 • Email liên hệ:
  nnth@huflit.edu.vn - huflit-lt@huflit.edu.vn
 • Website:
  www.nnthhuflit.edu.vn
 • Hotline:
  0789.707.709
 • icon-mail
  nnth@huflit.edu.vn huflit-lt@huflit.edu.vn
 • icon-phone
  (028) 38.68.1477
 • icon-web
  http://www.coh.edu.vn
 • icon-fax
  38.68.1476
 • icon-phone
  0906.077.088

Viện Đào tạo &
Nghiên cứu ứng dụng

 • Viện trưởng:
  PGS. TS. Nguyễn Ngọc Vũ
 • Email liên hệ:
  dtncud@huflit.edu.vn
 • icon-mail
  dtncud@huflit.edu.vn

Thư viện

 • Chủ nhiệm:
  Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy
 • Email liên hệ:
  tv@huflit.edu.vn - lib@huflit.edu.vn
 • Điện thoại:
  (028) 38.632.052 - Ext: 128
 • Trang thông tin Thư viện:
  http://lib.huflit.edu.vn/
 • icon-mail
  tv@huflit.edu.vn lib@huflit.edu.vn
 • icon-phone
  (028) 38.632.052 Ext: 128
icon-bar