Văn bản về Bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng

TÁC GIẢ: HUFLIT
NGÀY: 20/04/2021

* Các văn bản liên quan đến công tác bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục (đang hiệu lực):

STT Số hiệu Ngày ban hành Nội dung
1 78/QĐ-TTg 14/01/2022 Quyết định về việc Phê duyệt Chương trình “Phát triển hệ thống bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đối với giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm giai đoạn 2022 – 2030”
2 01/2024/TT-BGDÐT 05/02/2024 Thông tư Ban hành Chuẩn cơ sở giáo dục đại học
3 814/QĐ-BGDĐT 14/3/2024 Quyết định về việc Ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 78/QĐ-TTg ngày 14/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Phát triển hệ thống bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đối với giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm giai đoạn 2022-2030” năm 2024, 2025

 

* Các văn bản liên quan đến công tác tự đánh giá, kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (đang hiệu lực):

STT Số hiệu Ngày ban hành Nội dung
1 38/2013/TT-BGDĐT 29/11/2013 Thông tư Ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
2 04/2016/TT-BGDÐT 14/3/2016 Thông tư Ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học
3 1669/QLCL-KĐCLGD 31/12/2019 Công văn về việc thay thế Tài liệu đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH ban hành kèm theo Công văn số 769/QLCL-KĐCLGD
4 2085/QLCL-KĐCLGD 31/12/2020 Công văn về việc hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài CTĐT
5 774/QLCL-KĐCLGD 10/6/2021 Công văn về việc điều chỉnh một số phụ lục Công văn 2085/QLCL-KĐCLGD

 

* Các văn bản liên quan đến công tác tự đánh giá, kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (đang hiệu lực):

STT Số hiệu Ngày ban hành Nội dung
1 12/2017/TT-BGDĐT 19/5/2017 Thông tư ban hành quy định về kiểm định cơ sở giáo dục
2 766/QLCL-KĐCLGD 20/4/2018 Công văn về việc hướng dẫn tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học
3 767/QLCL-KĐCLGD 20/4/2018 Công văn về việc hướng dẫn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục đại học
4 1668/QLCL-KĐCLGD 31/12/2019 Công văn về việc thay thế Bảng hướng dẫn đánh giá ban hành kèm theo Công văn số 768/QLCL-KĐCLGD

Tin tức & Sự kiện gần đây

  • Thông báo chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Phòng Thương mại Thái Lan (UTCC) Học kỳ Thu năm 2024
    Phòng Đối ngoại trân trọng thông báo chương trình trao đổi sinh viên với Đại học Phòng Thương mại Thái Lan (UTCC) Học kỳ mùa Thu năm 2024
  • Thông báo về chương trình trao đổi sinh viên học kỳ Thu 2024 tại Đại học Adam Mickiewicz, Ba Lan
    Phòng Đối ngoại thông báo về việc tuyển chọn sinh viên tham gia chương trình trao đổi học kỳ Thu 2024 tại Đại học Adam Mickiewicz (AMU), Ba Lan
  • Thông báo về việc khảo sát nhu cầu sử dụng dịch vụ hỗ trợ sinh viên HUFLIT

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Đăng ký xét tuyển tại tuyensinh.huflit.edu.vn
Tìm hiểu thông tin huflit.edu.vn

Tư vấn tuyển sinh

Hotline 1900 2800
Email tuyensinh@huflit.edu.vn
Zalo 0965 876 700
icon-bar