Thông báo về việc xét, cấp học bổng Tân sinh viên HUFLIT năm học 2023 – 2024

TÁC GIẢ: Phòng CT-CTSV
NGÀY: 21/06/2023

Ngoài các học bổng khuyến khích học tập, học bổng chính sách, Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP. Hồ Chí Minh dành tặng riêng cho Tân sinh viên khóa 29 trúng tuyển năm 2023 với những suất học bổng như: đạt thành tích Thủ khoa trường, Thủ khoa ngành; đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh/ thành phố trở lên hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế theo qui định; học bổng doanh nghiệp; học bổng khóa học ngoại ngữ – tin học; học bổng kết nối.

Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP. Hồ Chí Minh thông báo việc xét học bổng Tân sinh viên HUFLIT năm học 2023 – 2024 nhằm tạo thêm động lực, khích lệ sinh viên không ngừng nỗ lực học tập bằng khả năng của chính mình và theo đuổi sự đam mê để đạt thành quả tốt nhất, cụ thể như sau:

 1. ĐỐI TƯỢNG NHẬN HỌC BỔNG, SỐ LƯỢNG VÀ MỨC HỌC BỔNG
 2. Đối tượng: sinh viên là thí sinh trúng tuyển và hoàn tất thủ tục nhập học đầu năm tại Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học Thành phố Hồ Chí Minh.
 3. Số lượng và mức học bổng: (Xem phụ lục đính kèm)
 4. TIÊU CHUẨN XÉT HỌC BỔNG
 5. Tiêu chuẩn chung
  • Thủ khoa trường và Thủ khoa ngành

Kết quả được tính dựa trên danh sách trúng tuyển Tân sinh viên khóa 29 năm học 2023 – 2024 đạt điểm cao theo hai phương thức xét tuyển: Học bạ và kỳ thi THPT năm 2023 (không nhân hệ số, không điểm ưu tiên, được quy đổi điểm ngoại ngữ do có chứng chỉ ngoại ngữ dùng để xét tuyển).

Trường hợp tân sinh viên vừa đạt Thủ khoa trường và Thủ khoa ngành thì chỉ nhận mức học bổng là Thủ khoa trường và sẽ không xét thủ khoa ngành cho ngành đó. Đồng thời, không được xét nhận học bổng ở các mục 1.2, 1.3 và 1.5 của thông báo này.

 • Học sinh học sinh giỏi cấp tỉnh/ thành phố trở lên hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế theo qui định

Kết quả được tính thuộc năm lớp 12 của năm học 2022 – 2023 ở các môn thi theo qui chế của tỉnh hoặc thành phố trực thuộc trung ương.

Kết quả thi học sinh giỏi được tính từ Giải ba trở lên.

Các chứng chỉ ngoại ngữ (TOEFL ITP 525, TOEFL IBT 68, IELTS 6.5, HSK cấp độ 5, JLPT N3 và TOPIK cấp 3) còn giá trị trong vòng 02 năm kể từ ngày cấp, được tính từ tháng 9/2021 đến tháng 9/2023.

 • Học bổng doanh nghiệp

Có 03 loại học bổng: “Đồng hành”, “Trải nghiệm” và “Vững bước”. Kết quả được tính dựa trên danh sách trúng tuyển Tân sinh viên khóa 29 năm học 2023 – 2024 đạt điểm cao theo hai phương thức xét tuyển: Học bạ và kỳ thi THPT năm 2023 (không nhân hệ số, không điểm ưu tiên, được quy đổi điểm ngoại ngữ do có chứng chỉ ngoại ngữ dùng để xét tuyển).

Xét điểm đầu vào sau sinh viên đạt thành tích Thủ khoa ngành cho đến khi đủ số lượng phân bổ.

 • Học bổng khóa học ngoại ngữ – tin học

Hội đồng Thi đua – Khen thưởng trường căn cứ theo tình hình trúng tuyển của Tân sinh viên khóa 29 năm học 2023 – 2024 xem xét và có thông báo sau.

 • Học bổng kết nối

Học bổng dành cho học sinh đến từ các trường THPT kết nối với trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP. HCM trong năm học 2022 – 2023.

 1. Tiêu chuẩn cụ thể
  • Thủ khoa trường và Thủ khoa ngành

Thủ khoa trường: sinh viên đạt thành tích Thủ khoa Trường được nhận mức học bổng trị giá 50% học phí/năm học và được duy trì suốt thời gian đào tạo chính khóa 3 – 4  năm, với các điều kiện sau: điểm trung bình học tập năm học kế tiếp đạt từ 3,6 đến 4,0 (theo thang điểm 4), xếp loại học tập Xuất sắc; điểm trung bình rèn luyện năm học kế tiếp đạt từ 90 trở lên, xếp loại rèn luyện Xuất sắc. Không có học phần không đạt trong năm học. Trường hợp sinh viên đạt tiêu chuẩn xét học bổng sinh viên HUFLIT Tài năng thì chỉ lấy mức học bổng cao nhất.

Thủ khoa ngành: sinh viên đạt thành tích Thủ khoa Ngành được nhận mức học bổng trị giá 25% học phí/năm học và được duy trì suốt thời gian đào tạo chính khóa 3 – 4 năm, với các điều kiện sau: điểm trung bình học tập năm học kế tiếp đạt từ 3,6 đến 4,0 (theo thang điểm 4), xếp loại học tập Xuất sắc; điểm trung bình rèn luyện năm học kế tiếp đạt từ 90 trở lên, xếp loại rèn luyện Xuất sắc. Trường hợp sinh viên đạt tiêu chuẩn xét học bổng Sinh viên HUFLIT Tài năng hoặc Sinh viên HUFLIT Nỗ lực thì chỉ lấy mức học bổng cao nhất.

Lưu ý: Chỉ xét tiếp tục và duy trì học bổng Thủ khoa trường và Thủ khoa ngành đối với sinh viên đạt các tiêu chuẩn trên suốt thời gian đào tạo chính khóa. Trường hợp năm học tiếp theo không đạt, Nhà trường sẽ dừng lại việc xét học bổng này. Sinh viên vẫn được xét học bổng sinh viên HUFLIT Tài năng và sinh viên HUFLIT Nỗ lực hoặc khen thưởng năm học (nếu đủ điều kiện và chỉ nhận một mức cao nhất).

 • Học sinh học sinh giỏi cấp tỉnh/ thành phố trở lên hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế theo qui định

Nếu sinh viên đạt từ 02 suất học bổng thuộc diện này thì chỉ được nhận 01 suất cao nhất, trường hợp sinh viên đạt thành tích Thủ khoa trường hoặc Thủ khoa ngành thì không xét học bổng thuộc diện này. Ngoài ra, sinh viên vẫn được xét học bổng chính sách nếu đủ tiêu chuẩn.

Những trường hợp không trung thực, sử dụng giấy tờ giả mạo để xét sẽ bị thu hồi học bổng và xem xét kỷ luật từ mức đình chỉ học tập có thời hạn đến buộc thôi học.

 • Học bổng doanh nghiệp

Học bổng doanh nghiệp “Đồng hành”: được cấp cho 6 ngành (Luật kinh tế, Luật, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị khách sạn, Tài chính – Ngân hàng và Kế toán).

Học bổng doanh nghiệp “Trải nghiệm”: được cấp cho 5 ngành (Quan hệ công chúng, Kiểm toán, Thương mại điện tử, Logistic & Quản lý chuỗi cung ứng và Ngôn ngữ Hàn).

Học bổng doanh nghiệp “Vững bước”: được cấp cho 7 ngành (Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung, Đông phương học, Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế và Quan hệ quốc tế).

 • Học bổng khóa học ngoại ngữ

Học bổng trị giá 100% học phí khóa học tiếng Anh trình độ B1 hoặc B2 được cấp cho các ngành theo số lượng phân bổ và ưu tiên dành tặng cho Tân sinh viên khóa 29, năm học 2023 – 2024 đạt thành tích Thủ khoa trường hoặc Thủ khoa ngành. Trình độ B1 áp dụng cho các khoa Công nghệ thông tin, Luật, Kinh tế – Tài chính. Trình độ B2 áp dụng cho các khoa Ngoại ngữ, Quản trị kinh doanh, Du lịch – Khách sạn, Quan hệ quốc tế. (nếu có nhu cầu sử dụng).

Học bổng 30% học phí khóa học ngoại ngữ tiếng Anh.

Học bổng 100% học phí khóa học tin học văn phòng sẽ ưu tiên dành tặng cho Tân sinh viên khóa 29, năm học 2023 – 2024 đạt thành tích Thủ khoa trường hoặc Thủ khoa ngành và chỉ áp dụng cho sinh viên khối ngành ngôn ngữ (nếu có nhu cầu sử dụng).

 • Học bổng kết nối

Kết quả được tính dựa trên điểm tổng các môn thi trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2023 (không nhân hệ số, không điểm ưu tiên) và thứ tự được xét từ trên xuống theo danh sách đăng ký xét học bổng.

 • HỒ SƠ

3.1 Học bổng Thủ khoa trường, Thủ khoa ngành; học bổng doanh nghiệp; học bổng khóa học ngoại ngữ – tin học

Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học Thành phố Hồ Chí Minh căn cứ theo danh sách trúng tuyển của Tân sinh viên khóa 29, năm học 2023 – 2024 để xét và quyết định, Tân sinh viên không cần chuẩn bị hồ sơ hoặc minh chứng.

3.2 Học bổng học sinh giỏi cấp tỉnh/ thành phố trở lên hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế theo qui định, Học bổng kết nối

3.2.1. Hồ sơ đề nghị cấp học bổng

  • Giấy đề nghị cấp học bổng Tân sinh viên (mẫu số 1): Tân sinh viên có nhu cầu xét học bổng phải thực hiện đầy đủ mẫu số 1 (đính kèm).
  • Minh chứng: Tân sinh viên xét học bổng ở đối tượng nào thì nộp minh chứng kèm theo phù hợp, cụ thể:

+ Học sinh giỏi các cấp: Nộp bản giấy photo có chứng thực bằng khen, giấy khen hoặc giấy chứng nhận giải thưởng và file scan màu bản gốc rõ nét, đủ số hiệu, ngày tháng, chữ ký và con dấu theo đường dẫn sau:

https://forms.office.com/r/GSjsLvexA4/ (đặt tên file có dạng “MSSV – Họ và tên”).

+ Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế: Nộp bản giấy có xác nhận điểm thi của đơn vị cấp chứng chỉ và file scan màu bản gốc rõ nét, đủ số hiệu, ngày tháng, chữ ký và con dấu theo đường dẫn sau:

https://forms.office.com/r/GSjsLvexA4/ (đặt tên file có dạng “MSSV – Họ và tên”).

+ Kết nối: Nộp bản photo Giấy chứng nhận kết quả thi THPT năm 2023.

3.2.2. Cách thức, thời gian và địa điểm nộp hồ sơ

Tân sinh viên nộp hồ sơ trực tiếp, hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện (Trường hợp gửi qua bưu điện, thời gian tính theo dấu bưu điện nơi đi). Thời gian hoàn tất hồ sơ đề nghị cấp học bổng và nộp về Phòng Chính trị – Công tác sinh viên trước ngày 05/10/2023.

Hồ sơ đầy đủ bao gồm:

 • 01 bản giấy đề nghị cấp học bổng Tân sinh viên;
 • 01 bản giấy photo có chứng thực bằng khen, giấy khen đối với đối tượng học sinh giỏi các cấp hoặc 01 bản giấy có xác nhận điểm thi của đơn vị cấp chứng chỉ đối với đối tượng Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế; bản photo giấy chứng nhận kết quả thi THPT năm 2023 đối với sinh viên nhận học bổng kết nối;
 • 01 File scan màu bản gốc của giấy khen hoặc chứng chỉ theo đường dẫn trên.

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Phòng Chính trị – Công tác sinh viên (sảnh khu B, cơ sở 828 Sư Vạn Hạnh, phường 13, quận 10, TP. Hồ Chí Minh), số hotline: 19002603 hoặc (028) 38632052 – số nội bộ 103, địa chỉ email: ctctsv@huflit.edu.vn để được hướng dẫn giải đáp.

Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu Tân sinh viên thực hiện nghiêm túc thông báo này. Nhà trường không xem xét giải quyết đối với những trường hợp nộp hồ sơ trễ so với thời hạn được nêu trong thông báo./.

Tin tức & Sự kiện gần đây

 • HUFLIT ghi dấu việc ứng dụng AI vào giảng dạy tại SFD lần thứ 20
  Vừa qua, HUFLIT đã đăng cai Software Freedom Day lần thứ 20 - SFD 2023, sự kiện thường niên, được tổ chức vào ngày thứ bảy tuần thứ ba trong tháng 9 hằng năm trên toàn thế giới.
 • Khoa Quan hệ quốc tế tổ chức báo chuyên đề “Public diplomacy in the 21st century: From supplementary to core”
  Ngày 15/09/2023 vừa qua, khoa Quan hệ quốc tế đã tổ chức thành công buổi sinh báo cáo chuyên đề bằng tiếng Anh dành cho giảng viên và sinh viên với chủ đề “Public Diplomacy in the 21st Century: From Supplementary to Core”.
 • Sinh viên HUFLIT khuấy động không khí đêm nhạc giao lưu văn nghệ tại trường Quân sự Quân khu 7
  Trong tháng 7 và tháng 8 năm 2023 vừa qua, Đoàn - Hội trường đã phối hợp cùng Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Trường Quân sự Quân khu 7, lần lượt tổ chức 03 đêm giao lưu văn nghệ dành cho đoàn viên, sinh viên trường đang học tập Giáo dục Quốc phòng và An ninh tại Trường Quân sự Quân khu 7.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Đăng ký xét tuyển tại tuyensinh.huflit.edu.vn
Tìm hiểu thông tin huflit.edu.vn

Tư vấn tuyển sinh

Hotline 1900 2800
Email tuyensinh@huflit.edu.vn
Zalo 0965 876 700
icon-bar