Thông báo về việc thay đổi thời gian sinh hoạt công dân đầu năm học 2018 – 2019 đối với sinh viên năm IV – khoá 2015 của Khoa Du lịch – Khách sạn, Khoa Quan hệ quốc tế và Khoa Quản trị kinh doanh

TÁC GIẢ: Phòng CT-TC-CTSV
NGÀY: 16/08/2018

Căn cứ Kế hoạch số 27/KH-ĐNT ngày 22 tháng 6 năm 2018 về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2018 – 2019;

Căn cứ theo Lịch “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2018 – 2019 dành cho sinh viên năm IV – khoá 2015 được ban hành kèm Kế hoạch số 27/KH-ĐNT ngày 22 tháng 6 năm 2018;
Căn cứ theo đề xuất của Khoa Du lịch – Khách sạn và Khoa Quan hệ quốc tế;
Căn cứ theo Tờ trình số 27/TTr-TC ngày 15 tháng 8 năm 2018 của Phòng Chính trị – Tổ chức – Công tác sinh viên về việc thay đổi thời gian sinh hoạt công dân năm học 2018 – 2019 đối với sinh viên năm IV – khoá 2015 của khoa Du lịch – Khách sạn, khoa Quan hệ quốc tế và khoa Quản trị kinh doanh, Phòng Chính trị – Tổ chức – Công tác sinh viên thông báo đến toàn thể sinh viên năm IV – khoá 2015 của khoa Du lịch – Khách sạn, khoa Quan hệ quốc tế và khoa Quản trị kinh doanh về việc thay đổi thời gian sinh hoạt công dân đầu năm học 2018 – 2019. Lịch sinh hoạt sau khi được thay đổi cụ thể như sau:
STT Khoa/ Bộ môn Địa điểm Chuyên đề
7h30-9h30 9h45-11h45 13h00-15h00 15h15-17h15
1 Quản trị kinh doanh HT lầu 6 CĐ 2 CĐ 1 CĐ 4 CĐ 3 CĐ 5 CĐ 6
29/8/2018
(Thay vì 27/8/2018 như Lịch đã ban hành ngày 22/6/2018)
Thông báo sau Thông báo sau
2 Du lịch – Khách sạn
Quan hệ quốc tế
HT lầu 6 CĐ 2 CĐ 1 CĐ 4 CĐ 3 CĐ 5 CĐ 6
30/9/2018 Thông báo sau Thông báo sau

Đề nghị Lãnh đạo các khoa có liên quan triển khai thông báo này đến toàn thể sinh viên năm IV – khoá 2015 thuộc khoa mình để biết và thực hiện và toàn thể sinh viên có liên quan nghiêm túc thực hiện thông báo này.
Trân trọng./.

Tin tức & Sự kiện gần đây

  • Thông báo về việc triển khai “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2024 – 2025 (Dành cho sinh viên năm II, III, IV Khóa 2023, 2022 và 2021)
    Thực hiện Kế hoạch số 46/KH-ĐNT ngày 28/6/2024 của Trường về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2024 – 2025. Nhà trường thông báo triển khai “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” dành cho sinh viên khóa 2023 (năm II), khóa 2022 (năm III) và khóa 2021 (năm IV), cụ thể như sau:
  • Thông báo về việc thực tập thực tế của Sinh viên Khóa 2021 Khoa Ngoại ngữ
    Nhằm chuẩn bị đợt Thực tập thực tế đối với sinh viên khóa 2021 khoa Ngoại ngữ, VP khoa kính gửi quý Anh/Chị sinh viên thông tin sau đây
  • Thông báo về việc tổ chức đăng ký xe đưa rước sinh viên học và thi tại cơ sở Hóc Môn
    Thông báo đăng ký xe đưa rước sinh viên học tập tại cơ sở Hóc Môn

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Đăng ký xét tuyển tại tuyensinh.huflit.edu.vn
Tìm hiểu thông tin huflit.edu.vn

Tư vấn tuyển sinh

Hotline 1900 2800
Email tuyensinh@huflit.edu.vn
Zalo 0965 876 700
icon-bar