Thông báo về việc hoàn thành học phí học kỳ 2 năm học 2016 – 2017

TÁC GIẢ: Khoa Ngoại ngữ
NGÀY: 18/04/2017
THÔNG BÁO
Về việc hoàn thành học phí học kỳ 2 năm học 2016 – 2017


Thực hiện thông báo số 06/TB-ĐNT ngày 19/01/2017 của Trường về việc đóng học phí học kỳ 2 năm học 2016 – 2017;
Căn cứ tình hình thực tế đóng học phí của Trường và kế hoạch tổ chức thi kết thúc học phần trong học kỳ 2 (2016 – 2017);
Trường thông báo đến các anh chị sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí trong học kỳ 2 năm học 2016 – 2017 chú ý các vấn đề sau:

  • Đề nghị các anh chị sinh viên phải hoàn thành nghĩa vụ đóng học phí trước ngày 29/04/2017.
  • Sau ngày 29/04/2017, các anh chị sinh viên không hoàn thành nghĩa vụ học phí sẽ không có tên dự thi tất cả các học phần trong học kỳ 2 năm học 2016 – 2017. Mọi khiếu nại sẽ không giải quyết.
  • Các anh chị sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí sẽ vẫn phải đóng học phí còn nợ sau khi kết thúc kỳ thi học kỳ 2 (2016 – 2017).

Trường đề nghị các anh chị sinh viên nghiêm túc thực hiện tinh thần thông báo này./.

 Nơi nhận:
– Ban Giám hiệu;
– Các Khoa, Bộ môn Luật;
– Niêm yết website trường;
– Lưu: VT, P.ĐT.
TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

Nguyễn Phước Đại

Tin tức & Sự kiện gần đây

  • Thông báo chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Phòng Thương mại Thái Lan (UTCC) Học kỳ Thu năm 2024
    Phòng Đối ngoại trân trọng thông báo chương trình trao đổi sinh viên với Đại học Phòng Thương mại Thái Lan (UTCC) Học kỳ mùa Thu năm 2024
  • Thông báo về chương trình trao đổi sinh viên học kỳ Thu 2024 tại Đại học Adam Mickiewicz, Ba Lan
    Phòng Đối ngoại thông báo về việc tuyển chọn sinh viên tham gia chương trình trao đổi học kỳ Thu 2024 tại Đại học Adam Mickiewicz (AMU), Ba Lan
  • Thông báo về việc khảo sát nhu cầu sử dụng dịch vụ hỗ trợ sinh viên HUFLIT

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Đăng ký xét tuyển tại tuyensinh.huflit.edu.vn
Tìm hiểu thông tin huflit.edu.vn

Tư vấn tuyển sinh

Hotline 1900 2800
Email tuyensinh@huflit.edu.vn
Zalo 0965 876 700
icon-bar