Thông báo điều chỉnh kế hoạch giảng dạy và học tập Học kỳ 2 15-16

TÁC GIẢ: Đỗ Phi Hưng
NGÀY: 12/04/2016

THÔNG BÁO
Về việc điều chỉnh kế hoạch giảng dạy và học tập học kỳ 2 (2015 – 2016)

Căn cứ Biểu đồ Kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2015-2016;

Căn cứ tình hình thực tế của Trường;

Nhằm đảm bảo việc dạy và học của giảng viên và sinh viên, Trường điều chỉnh kế hoạch giảng dạy và học tập của học kỳ 2 (2015 – 2016) cụ thể như sau:

 • Bổ sung thêm 01 tuần dự trữ.

 • Thời gian thi học kỳ 2 (2015 – 2016) dời lại 01 tuần, cụ thể như sau:

 • Đối với sinh viên năm 2, 3, 4: lịch thi học kỳ từ ngày 23/5/2016 đến ngày 12/6/2016. Riêng đối với sinh viên năm 4 khoa Du lịch – Khách sạn: lịch thi học kỳ từ ngày 06/6/2016 đến ngày 26/6/2016.

 • Đối với sinh viên năm 1: lịch thi học kỳ từ ngày 13/6/2016 đến ngày 03/7/2016. Riêng đối với sinh viên năm 1 khoa Du lịch – Khách sạn: lịch thi học kỳ từ ngày 11/7/2016 đến ngày 31/7/2016.

Trường đề nghị các khoa thông tin đến giảng viên và sinh viên về việc điều chỉnh này để giảng viên sắp xếp lịch dạy bù sao cho phù hợp với thời gian đã điều chỉnh theo thông báo. Phòng Đào tạo và Ban Khảo thí phối hợp với các khoa lên lịch thi và tổ chức thi học kỳ 2 theo chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị./.

 

 Nơi nhận:
– TT HĐQT                  (để báo cáo);
– Ban Giám hiệu          (để chỉ đạo);
– Các đơn vị phòng, ban, khoa (để thực hiện);
– Niêm yết trên bảng thông báo và website Trường;
– Lưu: VT, phòng ĐT.
HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

TS. Trần Quang Nam

Tin tức & Sự kiện gần đây

 • HUFLIT ghi dấu việc ứng dụng AI vào giảng dạy tại SFD lần thứ 20
  Vừa qua, HUFLIT đã đăng cai Software Freedom Day lần thứ 20 - SFD 2023, sự kiện thường niên, được tổ chức vào ngày thứ bảy tuần thứ ba trong tháng 9 hằng năm trên toàn thế giới.
 • Khoa Quan hệ quốc tế tổ chức báo chuyên đề “Public diplomacy in the 21st century: From supplementary to core”
  Ngày 15/09/2023 vừa qua, khoa Quan hệ quốc tế đã tổ chức thành công buổi sinh báo cáo chuyên đề bằng tiếng Anh dành cho giảng viên và sinh viên với chủ đề “Public Diplomacy in the 21st Century: From Supplementary to Core”.
 • Sinh viên HUFLIT khuấy động không khí đêm nhạc giao lưu văn nghệ tại trường Quân sự Quân khu 7
  Trong tháng 7 và tháng 8 năm 2023 vừa qua, Đoàn - Hội trường đã phối hợp cùng Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Trường Quân sự Quân khu 7, lần lượt tổ chức 03 đêm giao lưu văn nghệ dành cho đoàn viên, sinh viên trường đang học tập Giáo dục Quốc phòng và An ninh tại Trường Quân sự Quân khu 7.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Đăng ký xét tuyển tại tuyensinh.huflit.edu.vn
Tìm hiểu thông tin huflit.edu.vn

Tư vấn tuyển sinh

Hotline 1900 2800
Email tuyensinh@huflit.edu.vn
Zalo 0965 876 700
icon-bar