Quyết định về việc khen thưởng danh hiệu Sinh viên Giỏi năm học 2022 – 2023 (bổ sung)

TÁC GIẢ: Phòng Chính trị - Công tác sinh viên
NGÀY: 02/02/2024

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ – TIN HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

Căn cứ Quyết định số 616/TTg ngày 26 tháng 10 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP. Hồ Chí Minh;

Căn cứ Luật Giáo dục Đại học;

Căn cứ Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ về việc qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục đại học;

Căn cứ Quy chế Công tác Sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP. HCM ban hành kèm theo quyết định số 1083/QĐ-ĐNT ngày 06 tháng 9 năm 2022 của Hiệu trưởng;

Căn cứ Tờ trình số 13/TTr-CTSV ngày 23/01/2024 của Phòng Chính trị – Công tác sinh viên về việc bổ sung sinh viên nhận danh hiệu Sinh viên Giỏi năm học 2022 – 2023;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Phòng Chính trị – Công tác Sinh viên.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng giấy khen cho 04 sinh viên đạt danh hiệu Sinh viên giỏi năm học 2022 – 2023 (theo danh sách đính kèm) và kèm theo tiền thưởng 500.000 đồng/sinh viên.

Tổng giá trị tiền thưởng là 2.000.000đ (Hai triệu đồng).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Ông/ Bà Trưởng phòng Phòng Chính trị – Công tác sinh viên,  Trưởng phòng Phòng Đào tạo đại học, Trưởng phòng Phòng Kế hoạch – Tài chính, Trưởng các đơn vị liên quan và các sinh viên có tên ở Điều 1 có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Tin tức & Sự kiện gần đây

  • Thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên khảo thí
    Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học Thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu tuyển dụng vị trí Chuyên viên khảo thí, cụ thể như sau:
  • Thông báo về việc gia hạn thời gian đánh giá rèn luyện sinh viên học kỳ 1 năm học 2023 – 2024
  • Phương thức tuyển sinh HUFLIT năm 2024 (dự kiến)
    Năm 2024, HUFLIT xét tuyển theo 04 phương thức

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Đăng ký xét tuyển tại tuyensinh.huflit.edu.vn
Tìm hiểu thông tin huflit.edu.vn

Tư vấn tuyển sinh

Hotline 1900 2800
Email tuyensinh@huflit.edu.vn
Zalo 0965 876 700
icon-bar