Chương trình đào tạo ngành Tài chính – Ngân hàng (áp dụng từ khóa 2015)

TÁC GIẢ: Khoa Kinh tế - Tài chính
NGÀY: 26/04/2016

Ngành Tài chính – Ngân hàng, mã ngành: 52340201.
Khối kiến thức toàn khóa gồm 145 tín chỉ (TC) chưa bao gồm phần kiến thức về giáo dục thể chất (165 tiết) và giáo dục quốc phòng (165 tiết).

 • Khối kiến thức giáo dục đại cương: 64 TC (chiếm tỉ lệ 44,1%)
 • Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 81 TC (chiếm tỉ lệ 55,9%)

+ Khối kiến thức cơ sở khối ngành: 6 TC
+ Khối kiến thức cơ sở ngành: 11 TC
+ Khối kiến thức ngành: 11 TC
+ Khối kiến thức chuyên ngành: 30 TC
+ Khối kiến thức bổ trợ: 15 TC
+ Thực tập nghề nghiệp và khóa luận: 8 TC
Điều kiện tốt nghiệp: Sinh viên được công nhận tốt nghiệp khi hội đủ các tiêu chuẩn theo Điều 20 của Quy định số 06/QyĐ-ĐNT-ĐT ngày 28/8/2013 của Hiệu trưởng Trường đại học Ngoại ngữ – Tin học TP. Hồ Chí Minh, có chứng chỉ MOS (Word, Excel), và có chứng chỉ TOEIC 550 trở lên. Có chứng chỉ 04 loại kỹ năng mềm: Kỹ năng tư duy hiệu quả và sáng tạo, Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định, Kỹ năng tổ chức công việc và quản lý thời gian, Kỹ năng làm việc nhóm.
1. KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG: 64 TC
1.1 Lý luận chính trị

 

1.2. Khoa học xã hội

 

1.3. Ngoại ngữ (tiếng Anh)

 

1.4. Toán – Tin học – Khoa học tự nhiên – Công nghệ – Môi trường

 

1.5. Giáo dục thể chất – Giáo dục quốc phòng

 

2. KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP: 81 TC
2.1. Kiến thức cơ sở khối ngành: 6 TC

 

2.2. Kiến thức cơ sở ngành: 11 TC

 

2.3. Kiến thức ngành: 11 TC

 

2.4. Kiến thức chuyên ngành: 30 TC

 

2.5. Kiến thức bổ trợ: 15 TC

 

2.6. Thực tập cuối khóa và viết khóa luận tốt nghiệp:

 

 

* Sinh viên xem cây chương trình đào tạo tại website trường https://huflit.edu.vn

Tin tức & Sự kiện gần đây

 • Đoàn - Hội HUFLIT nâng cao năng lực số cho sinh viên
  Sinh viên ngày nay đang sống và thụ hưởng những giá trị được tạo ra từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Đó vừa là lợi thế, nhưng đồng thời cũng là áp lực mà các bạn trẻ cần phải đối mặt khi luôn phải luôn sẵn sàng để thích ứng và sử dụng hiệu quả các công nghệ, đáp ứng yêu cầu theo xu thế phát triển của xã hội. Do đó, vấn đề nâng cao năng lực số cho sinh viên là vô cùng quan trọng trong thời đại hiện nay.
 • Thông báo chương trình trao đổi sinh viên với Trường Đại học Myongji, Hàn Quốc học kỳ Thu 2023
  Căn cứ vào thông báo số 73/TB-ĐN của Phòng Đối ngoại về chương trình trao đổi sinh viên với trường Đại học Myongji (MJU) Hàn Quốc, BCN Khoa NN&VH Phương Đông thông báo đến sinh viên ngành Hàn Quốc học kế hoạch tuyển chọn sinh viên du học diện trao đổi học kỳ Thu 2023.
 • Thông báo về kết quả gia hạn đóng học phí của sinh viên học kỳ 3, năm học 2022 – 2023 đối với sinh viên khóa 2021
  - Căn cứ Thông báo số 25/TB-ĐNT ngày 30 tháng 3 năm 2023 về thời gian đóng học phí học kỳ 3, năm học 2022 - 2023; - Căn cứ Đề xuất số 55/ĐX-CTSV ngày 19 tháng 5 năm 2023 của Phòng CT-CTSV về việc gia hạn đóng học phí học kỳ 3, năm học 2022 – 2023 đối với sinh viên khóa 2021 đã được Hội đồng trường phê duyệt;

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Đăng ký xét tuyển tại tuyensinh.huflit.edu.vn
Tìm hiểu thông tin huflit.edu.vn

Tư vấn tuyển sinh

Hotline 1900 2800
Email tuyensinh@huflit.edu.vn
Zalo 0965 876 700