KHOA NGOẠI NGỮ: HƯỚNG DẪN VỀ ĐIỀU KIỆN XÉT TỐT NGHIỆP CỦA SINH VIÊN KHÓA 2016

Thứ hai - 14/10/2019 19:18

Để sinh viên (SV) có thể có đủ điều kiện được xét tốt nghiệp ra trường, Khoa thông báo đến sinh viên hệ đại học, ngành Ngôn ngữ Anh / Trung khóa 2016 một số lưu ý sau:
  • SV PHẢI tích lũy đầy đủ các học phần (môn học) bắt buộc trong chương trình học bốn năm. Nếu thiếu môn học bắt buộc nào, SV phải trả nợ môn học đó trước khi được xét tốt nghiệp.
  • Đối với những môn tự chọn, SV có thể chọn lựa môn học theo sở thích. Vì số tín chỉ các môn tự chọn thay đổi theo mỗi học kỳ / năm học, do vậy trong bốn năm học, SV chọn các môn tự chọn sao cho tổng số tín chỉ các môn tự chọn cộng với tổng số tín chỉ các môn bắt buộc lớn hơn hoặc bằng 140.
  • SV phải hoàn tất các học phần về Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng, và có chứng chỉ Tin học (MOS Word & Excel) và chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định.
+  Đối với SV ngành ngôn ngữ Trung, chứng chỉ ngoại ngữ là HSK cấp độ 5.
+ SV ngành Ngôn ngữ Anh chứng chỉ ngoại ngữ TOEIC 680 điểm trở lên hoặc  TOEFL hoặc IELTS tương đương cấp độ C1 theo khung tham chiếu chuẩn Châu Âu (CEFR).
  • SV hoàn tất thủ tục xin xét tốt nghiệp theo thông báo của Nhà trường.
  • Tất cả các tham chiếu trước đây về điểm thi các loại chứng chỉ quốc tế đều KHÔNG áp dụng.
Khoa đề nghị SV có liên quan nghiêm túc thực hiện thông báo này.
Trân trọng.

Tác giả bài viết: Khoa Ngoại ngữ

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC