Thông báo về việc xét, cấp học bổng Tân sinh viên HUFLIT năm học 2024 – 2025

TÁC GIẢ: Phòng Chính trị - Công tác sinh viên
NGÀY: 09/07/2024

Ngoài các học bổng khuyến khích học tập, học bổng chính sách, Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học Thành phố Hồ Chí Minh dành tặng riêng cho Tân sinh viên khóa 30 trúng tuyển năm 2024 với những suất học bổng như: đạt thành tích Thủ khoa trường, Thủ khoa ngành; đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh/ thành phố trở lên hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế theo qui định; học bổng doanh nghiệp; học bổng khóa học ngoại ngữ – tin học; học bổng kết nối.

Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học Thành phố Hồ Chí Minh thông báo việc xét học bổng Tân sinh viên HUFLIT năm học 2024 – 2025 nhằm tạo thêm động lực, khích lệ sinh viên không ngừng nỗ lực học tập bằng khả năng của chính mình và theo đuổi sự đam mê để đạt thành quả tốt nhất, cụ thể như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG NHẬN HỌC BỔNG, SỐ LƯỢNG VÀ MỨC HỌC BỔNG

1. Đối tượng: sinh viên là thí sinh trúng tuyển và hoàn tất thủ tục nhập học đầu năm tại Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Số lượng và mức học bổng: (Xem phụ lục đính kèm)

II. TIÊU CHUẨN XÉT HỌC BỔNG

1. Tiêu chuẩn chung

1.1. Học bổng nâng bước thủ khoa

Kết quả được tính dựa trên danh sách trúng tuyển Tân sinh viên khóa 30 năm học 2024 – 2025 đạt điểm cao theo hai phương thức xét tuyển: Học bạ và kỳ thi THPT năm 2024 (không nhân hệ số, không điểm ưu tiên, được quy đổi điểm ngoại ngữ do có chứng chỉ ngoại ngữ dùng để xét tuyển).

Trường hợp tân sinh viên vừa đạt Thủ khoa trường và Thủ khoa ngành thì chỉ nhận mức học bổng là Thủ khoa trường và sẽ không xét thủ khoa ngành cho ngành đó. Đồng thời, không được xét nhận học bổng ở các mục 1.2, 1.3 và 1.5 của thông báo này.

1.2. Học bổng Tân sinh viên tài năng

Kết quả được tính thuộc năm lớp 12 của năm học 2023 – 2024 ở các môn thi theo qui chế của tỉnh hoặc thành phố trực thuộc trung ương.

Kết quả thi học sinh giỏi được tính từ Giải ba trở lên.

Các chứng chỉ ngoại ngữ còn giá trị trong vòng 02 năm kể từ ngày cấp, được tính từ tháng 9/2022 đến tháng 9/2024.

1.3. Học bổng doanh nghiệp

Có 03 loại học bổng: “Đồng hành”, “Trải nghiệm” và “Vững bước”. Kết quả được tính dựa trên danh sách trúng tuyển Tân sinh viên khóa 30 năm học 2024 – 2025 đạt điểm cao theo hai phương thức xét tuyển: Học bạ và kỳ thi THPT năm 2024 (không nhân hệ số, không điểm ưu tiên, được quy đổi điểm ngoại ngữ do có chứng chỉ ngoại ngữ dùng để xét tuyển).

Xét điểm đầu vào sau sinh viên đạt thành tích Thủ khoa ngành cho đến khi đủ số lượng phân bổ.

1.4. Học bổng khóa học ngoại ngữ – tin học

Phòng Tuyển sinh căn cứ theo tình hình trúng tuyển của Tân sinh viên khóa 30 năm học 2024 – 2025 đề xuất danh sách cho Hội đồng Thi đua – Khen thưởng trường thông qua Phòng CT-CTSV xem xét và ra quyết định khen thưởng.

1.5. Học bổng kết nối

Phòng Tuyển sinh căn cứ danh sách học sinh đến từ các trường THPT kết nối với trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP. HCM năm học 2023 – 2024 có nộp hồ sơ đề nghị xét học bổng đề xuất danh sách cho Hội đồng Thi đua – Khen thưởng trường thông qua Phòng CT-CTSV xem xét và ra quyết định khen thưởng.

2. Tiêu chuẩn cụ thể

2.1. Học bổng nâng bước thủ khoa

 • Thủ khoa trường: sinh viên đạt thành tích Thủ khoa Trường được nhận mức học bổng trị giá 50% học phí/năm học và được duy trì suốt thời gian đào tạo chính khóa 3 – 4  năm, với các điều kiện sau: điểm trung bình học tập năm học kế tiếp đạt từ 3,6 đến 4,0 (theo thang điểm 4), xếp loại học tập Xuất sắc; điểm trung bình rèn luyện năm học kế tiếp đạt từ 90 trở lên, xếp loại rèn luyện Xuất sắc. Không có học phần không đạt trong năm học. Trường hợp sinh viên đạt tiêu chuẩn xét học bổng sinh viên HUFLIT Tài năng thì chỉ lấy mức học bổng cao nhất.
 • Thủ khoa ngành: sinh viên đạt thành tích Thủ khoa Ngành được nhận mức học bổng trị giá 25% học phí/năm học và được duy trì suốt thời gian đào tạo chính khóa 3 – 4 năm, với các điều kiện sau: điểm trung bình học tập năm học kế tiếp đạt từ 3,6 đến 4,0 (theo thang điểm 4), xếp loại học tập Xuất sắc; điểm trung bình rèn luyện năm học kế tiếp đạt từ 90 trở lên, xếp loại rèn luyện Xuất sắc. Trường hợp sinh viên đạt tiêu chuẩn xét học bổng Sinh viên HUFLIT Tài năng hoặc Sinh viên HUFLIT Nỗ lực thì chỉ lấy mức học bổng cao nhất.

Lưu ý: Chỉ xét tiếp tục và duy trì học bổng Thủ khoa trường và Thủ khoa ngành đối với sinh viên đạt các tiêu chuẩn trên suốt thời gian đào tạo chính khóa. Trường hợp năm học tiếp theo không đạt, Nhà trường sẽ dừng lại việc xét học bổng này. Sinh viên vẫn được xét học bổng sinh viên HUFLIT Tài năng và sinh viên HUFLIT Nỗ lực hoặc khen thưởng năm học (nếu đủ điều kiện và chỉ nhận một mức cao nhất).

2.2. Học bổng Tân sinh viên tài năng

 • Nếu sinh viên đạt từ 02 suất học bổng thuộc diện này thì chỉ được nhận 01 suất cao nhất, trường hợp sinh viên đạt thành tích Thủ khoa trường hoặc Thủ khoa ngành thì không xét học bổng thuộc diện này. Ngoài ra, sinh viên vẫn được xét học bổng chính sách nếu đủ tiêu chuẩn.
 • Những trường hợp không trung thực, sử dụng giấy tờ giả mạo để xét sẽ bị thu hồi học bổng và xem xét kỷ luật từ mức đình chỉ học tập có thời hạn đến buộc thôi học.

2.3. Học bổng doanh nghiệp

 • Học bổng doanh nghiệp “Đồng hành”: được cấp cho 8 ngành (Luật, Luật kinh tế, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị khách sạn, Đông Phương học, Tài chính – Ngân hàng, Kế toán và Kiểm toán).
 • Học bổng doanh nghiệp “Trải nghiệm”: được cấp cho 2 ngành (Trí tuệ nhân tạo và Ngôn ngữ Nhật).
 • Học bổng doanh nghiệp “Vững bước”: được cấp cho 10 ngành (Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Quan hệ quốc tế,  Quan hệ công chúng, Công nghệ thông tin, Thương mại điện tử, Quản trị kinh doanh, Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng, Kinh doanh quốc tế và Ngôn ngữ Hàn Quốc).

2.4. Học bổng khóa học ngoại ngữ – tin học

 • Học bổng trị giá 100% học phí khóa học theo chuẩn đầu ra, áp dụng cho sinh viên khối không chuyên ngữ (khóa học tiếng Anh trình độ B1 hoặc B2 được cấp cho các ngành theo số lượng phân bổ và ưu tiên dành tặng cho Tân sinh viên khóa 30, năm học 2024 – 2025 đạt thành tích Thủ khoa trường hoặc Thủ khoa ngành. Trình độ B1 áp dụng cho các khoa Công nghệ thông tin, Luật, Kinh tế – Tài chính. Trình độ B2 áp dụng cho các khoa Ngoại ngữ, Quản trị kinh doanh, Du lịch – Khách sạn, Quan hệ quốc tế (nếu có nhu cầu sử dụng).

Học bổng 30% học phí khóa học ngoại ngữ tiếng Anh.

Học bổng 100% học phí khóa học tin học văn phòng, áp dụng cho sinh viên khối ngành ngôn ngữ, khóa học sẽ ưu tiên dành tặng cho Tân sinh viên khóa 30, năm học 2024 – 2025 đạt thành tích Thủ khoa trường hoặc Thủ khoa ngành (nếu có nhu cầu sử dụng).

2.5. Học bổng kết nối

 • Kết quả được tính dựa trên điểm tổng các môn thi trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2024 (không nhân hệ số, không điểm ưu tiên) và thứ tự được xét từ trên xuống theo danh sách đăng ký xét học bổng.

III. CÁCH THỨC, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ

3.1 Học bổng nâng bước thủ khoa; học bổng doanh nghiệp; học bổng khóa học ngoại ngữ – tin học

Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học Thành phố Hồ Chí Minh căn cứ theo danh sách trúng tuyển của Tân sinh viên khóa 30, năm học 2024 – 2025 để xét và quyết định, Tân sinh viên không cần chuẩn bị hồ sơ hoặc minh chứng.

3.2 Học bổng Tân sinh viên tài năngHọc bổng kết nối

3.2.1. Học bổng Tân sinh viên tài năng

Giấy đề nghị cấp học bổng Tân sinh viên (mẫu số 1): Tân sinh viên có nhu cầu xét học bổng phải thực hiện đầy đủ mẫu số 1 (đính kèm). Tân sinh viên xét học bổng ở đối tượng nào thì nộp minh chứng kèm theo phù hợp, cụ thể:

+ Học sinh giỏi các cấp: Nộp bản giấy photo có chứng thực bằng khen, giấy khen hoặc giấy chứng nhận giải thưởng và file scan màu bản gốc rõ nét, đủ số hiệu, ngày tháng, chữ ký và con dấu.

+ Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế: Nộp bản giấy có xác nhận điểm thi của đơn vị cấp chứng chỉ và file scan màu bản gốc rõ nét, đủ số hiệu, ngày tháng, chữ ký và con dấu.

Nộp tại đường dẫn sau: https://forms.gle/d8eQjPKEkHJ2H6Dm8/ (đặt tên file có dạng “MSSV – Họ và tên”).

Hồ sơ đầy đủ bao gồm:

– 01 bản giấy đề nghị cấp học bổng Tân sinh viên;

– 01 bản giấy photo có chứng thực bằng khen, giấy khen đối với đối tượng học sinh giỏi các cấp hoặc 01 bản giấy có xác nhận điểm thi của đơn vị cấp chứng chỉ đối với đối tượng Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.

– 01 File scan màu bản gốc của giấy khen hoặc chứng chỉ theo đường dẫn trên.

Tân sinh viên nộp hồ sơ trực tiếp, hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện (Trường hợp gửi qua bưu điện, thời gian tính theo dấu bưu điện nơi đi). Thời gian hoàn tất hồ sơ đề nghị cấp học bổng và nộp về Phòng Chính trị – Công tác sinh viên trước ngày 04/10/2024.

3.2.2. Học bổng kết nối

 • Giấy đề nghị cấp học bổng Tân sinh viên (mẫu số 2): Tân sinh viên có nhu cầu xét học bổng phải thực hiện đầy đủ mẫu số 2 (đính kèm).

Hồ sơ đầy đủ bao gồm:

– 01 bản giấy đề nghị cấp học bổng Tân sinh viên;

– Bản photo giấy chứng nhận kết quả thi THPT năm 2024;

Tân sinh viên nộp hồ sơ trực tiếp, hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện (Trường hợp gửi qua bưu điện, thời gian tính theo dấu bưu điện nơi đi). Thời gian hoàn tất hồ sơ đề nghị cấp học bổng và nộp về Phòng Tuyển sinh trước ngày 27/9/2024.

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:

 • Phòng Chính trị – Công tác sinh viên (sảnh khu B, cơ sở 828 Sư Vạn Hạnh, phường 13, quận 10, TP. Hồ Chí Minh), số hotline: 19002603 hoặc (028) 38632052 – số nội bộ 103, địa chỉ email: ctctsv@huflit.edu.vn để được hướng dẫn giải đáp.
 • Phòng Tuyển sinh (sảnh khu B, cơ sở 828 Sư Vạn Hạnh, phường 13, quận 10, TP. Hồ Chí Minh), số hotline: 19002800 hoặc (028) 38632052 – số nội bộ 0, 101, 102, địa chỉ email: tuyensinh@huflit.edu.vn để được hướng dẫn giải đáp.

Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu Tân sinh viên khóa 30, năm học 2024 – 2025 thực hiện nghiêm túc thông báo này. Nhà trường không xem xét giải quyết đối với những trường hợp nộp hồ sơ trễ so với thời hạn được nêu trong thông báo./.

 

PHỤ LỤC HỌC BỔNG TÂN SINH VIÊN HUFLIT KHÓA 30, NĂM HỌC 2024 – 2025

(Kèm theo Thông báo số: 60/TB-ĐNT, ngày 08 tháng 7 năm 2024 của Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học Thành phố Hồ Chí Minh)

STT HỌC BỔNG GIÁ TRỊ/ SUẤT SỐ LƯỢNG 2024 TỔNG GIÁ TRỊ 2024
1 Học bổng nâng bước thủ khoa
1. Thủ khoa trường (Thủ khoa ở 2 phương thức; HB duy trì toàn khóa học) 50% HP/ năm học 2
2. Thủ khoa ngành (Thủ khoa ở 2 phương thức * 19 ngành; HB duy trì toàn khóa học) 25% HP/ năm học 38 (Trừ 02 Thủ khoa trường)
2 Học bổng Tân sinh viên tài năng
1. Học sinh giỏi cấp quốc gia (Giải Nhất) 15,000,000 Theo tình hình thực tế
3. Học sinh giỏi cấp quốc gia (Giải Nhì, Giải Ba) 10,000,000 Theo tình hình thực tế
4. Học sinh giỏi cấp tỉnh/ thành phố (Giải Nhất) 10,000,000 Theo tình hình thực tế
5. Học sinh giỏi cấp tỉnh/ thành phố (Giải Nhì, Giải Ba) 5,000,000 Theo tình hình thực tế
6. Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (TOEFL ITP 525, TOEFL IBT 68, IELTS 6.5, HSK cấp độ 5, JLPT N3 và TOPIK cấp 3) 3,000,000 Theo tình hình thực tế
3 Học bổng doanh nghiệp
Học bổng doanh nghiệp “Đồng hành”
(Áp dụng cho 8 ngành: Luật, Luật kinh tế, Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành, Quản trị khách sạn, Đông Phương học, Tài chính – Ngân hàng, Kế toán và Kiểm toán)
5,000,000 64 320,000,000
Học bổng doanh nghiệp “Trải nghiệm”
(Áp dụng cho 2 ngành: Trí tuệ nhân tạo, Ngôn ngữ Nhật)
5,000,000 12 60,000,000
Học bổng doanh nghiệp “Vững bước”
(Áp dụng cho 10 ngành: Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Quan hệ quốc tế, Quan hệ công chúng, Công nghệ thông tin, Thương mại điện tử, Quản trị kinh doanh, Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng, Kinh doanh quốc tế và Ngôn ngữ Hàn Quốc)
5,000,000 40 200,000,000
4 Học bổng kết nối
Học bổng cho SV đến từ các trường THPT đã kết nối với HUFLIT trong năm học 2023 – 2024 5,000,000 Theo tình hình thực tế
5 Học bổng khóa học ngoại ngữ – tin học
Học bổng 100% học phí khóa học ngoại ngữ theo chuẩn đầu ra (áp dụng cho sinh viên khối không chuyên ngữ) 32,000,000 10 320,000,000
Học bổng 30% học phí khóa học ngoại ngữ tiếng Anh 6,600,000 50 330,000,000
Học bổng 100% học phí khóa học tin học văn phòng (áp dụng cho sinh viên khối ngành ngôn ngữ) 6,500,000 50 325,000,000
* Ấn định danh sách trên có 5 loại học bổng trao cho Tân sinh viên khóa 30, năm học 2024 – 2025./.

 

*Các mẫu đơn liên quan học bổng Tân sinh viên << Xem tại đây >>

Tin tức & Sự kiện gần đây

 • Thông báo về việc triển khai “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2024 – 2025 (Dành cho sinh viên năm II, III, IV Khóa 2023, 2022 và 2021)
  Thực hiện Kế hoạch số 46/KH-ĐNT ngày 28/6/2024 của Trường về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2024 – 2025. Nhà trường thông báo triển khai “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” dành cho sinh viên khóa 2023 (năm II), khóa 2022 (năm III) và khóa 2021 (năm IV), cụ thể như sau:
 • Thông báo về việc thực tập thực tế của Sinh viên Khóa 2021 Khoa Ngoại ngữ
  Nhằm chuẩn bị đợt Thực tập thực tế đối với sinh viên khóa 2021 khoa Ngoại ngữ, VP khoa kính gửi quý Anh/Chị sinh viên thông tin sau đây
 • Thông báo về việc tổ chức đăng ký xe đưa rước sinh viên học và thi tại cơ sở Hóc Môn
  Thông báo đăng ký xe đưa rước sinh viên học tập tại cơ sở Hóc Môn

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Đăng ký xét tuyển tại tuyensinh.huflit.edu.vn
Tìm hiểu thông tin huflit.edu.vn

Tư vấn tuyển sinh

Hotline 1900 2800
Email tuyensinh@huflit.edu.vn
Zalo 0965 876 700
icon-bar