Thông báo về việc tham gia “Đối thoại giữa lãnh đạo cấp Khoa với sinh viên” năm học 2023 – 2024

TÁC GIẢ: Phòng Chính trị - Công tác sinh viên
NGÀY: 01/03/2024

Căn cứ Kế hoạch số 10/KH-ĐNT ngày 23/02/2024 về việc tổ chức “Đối thoại giữa lãnh đạo các cấp với sinh viên” năm học 2023 – 2024” của Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP. Hồ Chí Minh;

Nay nhà Trường thông báo lịch đối thoại giữa lãnh đạo cấp Khoa với sinh viên năm học 2023 – 2024, cụ thể như sau:

STT KHOA THỜI GIAN KHÓA HÌNH THỨC ĐỊA ĐIỂM
1 Ngoại  ngữ 09g00 – 10g30, ngày 05/3/2024 (Thứ 3) 2023 – Ngôn ngữ anh Trực tuyến Microsoft Teams
10g30 – 12g00, ngày 05/3/2024 (Thứ 3)  

2023 – Ngôn ngữ Trung Quốc

Trực tuyến Microsoft Teams
09g00 – 10g30, ngày 06/3/2024 (Thứ 4) 2022 – Ngôn ngữ anh Trực tuyến Microsoft Teams
10g30 – 12g00, ngày 06/3/2024 (Thứ 4)  

2022 – Ngôn ngữ Trung Quốc

Trực tuyến Microsoft Teams
09g00 – 10g30, ngày 07/3/2024 (Thứ 5) 2021 – Ngôn ngữ anh Trực tuyến Microsoft Teams
10g30 – 12g00, ngày 07/3/2024 (Thứ 5)  

2021 – Ngôn ngữ Trung Quốc

Trực tuyến Microsoft Teams
09g00 – 10g30, ngày 08/3/2024 (Thứ 6) 2020 – Ngôn ngữ anh Trực tuyến Microsoft Teams
10g30 – 12g00, ngày 08/3/2024 (Thứ 6) 2020 – Ngôn ngữ Trung Quốc Trực tuyến Microsoft Teams
15g00 – 16g30

ngày 08/3/2024 (Thứ 6)

Lịch dự phòng Trực tuyến Microsoft Teams
2 Luật 15g00 – 16g30, ngày 04/3/2024 (Thứ 2) 2023; 2022; 2021 và 2020 Trực tuyến Microsoft Teams
3 Quản trị kinh doanh 09g00 – 11g30

ngày 07/3/2024

(Thứ 5)

2023 Trực tuyến Microsoft Teams
18g30 – 21g30

ngày 05/3/2024

(Thứ 3)

2022 Trực tuyến Microsoft Teams
18g30 – 22g00

ngày 06/3/2024

(Thứ 4)

2021 Trực tuyến Microsoft Teams
09g30 – 11g30

ngày 12/3/2024

(Thứ 3)

2020 Trực tiếp Hội trường Lầu 6

Cơ sở Sư Vạn Hạnh

4 Kinh tế – Tài chính 14g00 – 16g00, ngày 06/3/2024 (Thứ 4) 2023 và 2022 Trực tuyến Microsoft Teams
14g00 – 16g00, ngày 11/3/2024 (Thứ 2) 2021 và 2020 Trực tuyến Microsoft Teams
5 Công nghệ thông tin 13g30 – 15g00, ngày 04/3/2024 (Thứ 2) 2023

T23101 đến T23108

Trực tiếp

&

Trực tuyến

Hội trường Lầu 6

Cơ sở Sư Vạn Hạnh

&

Microsoft Teams

15g00 – 16g30, ngày 04/3/2024 (Thứ 2) 2023

T23109 đến T23117

Thương mại điện tử

Trực tiếp

&

Trực tuyến

Hội trường Lầu 6

Cơ sở Sư Vạn Hạnh

&

Microsoft Teams

08g00 – 09g30, ngày 11/3/2024 (Thứ 2) 2023

T2301H đến T2307H

Thương mại điện tử

Trực tiếp

&

Trực tuyến

Hội trường

Cơ sở Hóc Môn

&

Microsoft Teams

08g00 – 09g30, ngày 06/3/2024 (Thứ 4) 2022

PM2201 đến PM2219

Trực tuyến Hội trường Lầu 6

Cơ sở Sư Vạn Hạnh

&

Microsoft Teams

09g30 – 11g30, ngày 06/3/2024 (Thứ 4) 2022

Hệ thống thông tin; An ninh mạng; Khoa học dữ liệu

Trực tiếp

&

Trực tuyến

Hội trường Lầu 6

Cơ sở Sư Vạn Hạnh

&

Microsoft Teams

09g30 – 11g30, ngày 11/3/2024 (Thứ 2) 2021

PM2101 đến PM2111

Trực tiếp

&

Trực tuyến

Hội trường

Cơ sở Hóc Môn

&

Microsoft Teams

13g30 – 15g00, ngày 11/3/2024 (Thứ 2) 2021

Hệ thống thông tin; An ninh mạng; Khoa học dữ liệu

Trực tiếp

&

Trực tuyến

Hội trường

Cơ sở Hóc Môn

&

Microsoft Teams

13g30 – 15g00, ngày 09/3/2024 (Thứ 7) 2020 Trực tiếp

&

Trực tuyến

Hội trường Lầu 6

Cơ sở Sư Vạn Hạnh

&

Microsoft Teams

6 Quan hệ quốc tế 08g00 – 09g30, ngày 11/3/2024 (Thứ 2) 2023 Trực tiếp Hội trường Lầu 6

Cơ sở Sư Vạn Hạnh

09g30 – 10g30, ngày 11/3/2024 (Thứ 2) 2022 Trực tiếp Hội trường Lầu 6

Cơ sở Sư Vạn Hạnh

08g30 – 10g00, ngày 14/3/2024 (Thứ 5) 2021 Trực tiếp Hội trường

Cơ sở Hóc Môn

10g30 – 11g30, ngày 11/3/2024 (Thứ 2) 2020 Trực tiếp Hội trường Lầu 6

Cơ sở Sư Vạn Hạnh

7 Du lịch – Khách sạn 10g30 – 11g30, ngày 08/3/2024 (Thứ 6) 2023; 2022 và 2020 Trực tiếp Hội trường Lầu 6

Cơ sở Sư Vạn Hạnh

09g00 – 10g00, ngày 15/3/2024 (Thứ 6) 2021 Trực tiếp Hội trường

Cơ sở Hóc Môn

8 Ngôn ngữ và văn hóa phương Đông 08g00 – 09g00, ngày 08/3/2024 (Thứ 6) 2023 Trực tiếp Hội trường Lầu 6

Cơ sở Sư Vạn Hạnh

08g30 – 09g30, ngày 12/3/2024 (Thứ 3) 2022 Trực tiếp Hội trường Lầu 6

Cơ sở Sư Vạn Hạnh

20g00 – 21g00, ngày 12/3/2024 (Thứ 3) 2021 Trực tuyến Microsoft Teams
19g00 – 20g00, ngày 12/3/2024 (Thứ 3) 2020 Trực tuyến ms

Nhà trường đề nghị sinh viên tham gia đầy đủ và yêu cầu các Khoa có biện pháp thông báo, nhắc nhở đến các sinh viên thực hiện nghiêm túc thông báo này.

Trân trọng./.

Tin tức & Sự kiện gần đây

  • Thông báo kết luận hội nghị đối thoại trực tiếp lãnh đạo Nhà trường với Sinh viên năm học 2023 – 2024
    Ngày 29/3/2024, tại cơ sở Sư Vạn Hạnh và ngày 02/4/2024 tại cơ sở Hóc Môn, trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường với sinh viên. Sau khi lắng nghe các câu hỏi, kiến nghị của sinh viên và phần giải đáp của lãnh đạo các đơn vị chức năng, Ban Giám hiệu kết luận như sau:
  • Thông báo Lịch thi kết thúc học phần Học kỳ II – Năm học 2023-2024 dành cho những sinh viên đăng ký học các học phần thuộc khóa 2023
    Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP. Hồ Chí Minh thông báo lịch thi kết thúc học phần HKII (2023-2024) dành cho những sinh viên đăng ký học các học phần thuộc khóa 2023 (kể cả SV các khóa khác có đăng ký trả nợ môn và được duyệt hoãn thi), cụ thể như sau:
  • Tham gia workshop “Tự tin tút tát” – Tự tin tìm hiểu và thực hành trang điểm cùng sinh viên khoa Quan hệ Quốc tế HUFLIT
    Mong muốn xây dựng một không gian để những bạn có sự yêu thích về làm đẹp, quan tâm và muốn cải thiện ngoại hình giao lưu, gặp gỡ, nhóm Tutshouse đến từ khoa Quan hệ Quốc tế đã tổ chức thành công buổi workshop “Tự tin tút tát” với sự thám gia của hàng trăm sinh viên.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Đăng ký xét tuyển tại tuyensinh.huflit.edu.vn
Tìm hiểu thông tin huflit.edu.vn

Tư vấn tuyển sinh

Hotline 1900 2800
Email tuyensinh@huflit.edu.vn
Zalo 0965 876 700
icon-bar