Quyết định về việc bổ sung chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho sinh viên xét tốt nghiệp đợt tháng 9/2021

TÁC GIẢ: Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM
NGÀY: 25/09/2021

Toàn văn quyết định số 333/QĐ-ĐNT ngày 23/9/2021 của Hiệu trưởng về việc bổ sung chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho sinh viên xét tốt nghiệp đợt tháng 9/2021, chi tiết xem bên dưới:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ – TIN HỌC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  Số: 333/QD-ĐNT
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 9 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ sung chuẩn đầu ra ngoại ngữ
cho sinh viên xét tốt nghiệp đợt tháng 9/2021

 

HIỆU  TRƯỞNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ – TIN HỌC TP. HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Quyết định số 616/TTg ngày 26/10/1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường đại học Ngoại ngữ – Tin học TP. Hồ Chí Minh;
Căn cứ Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học;
Căn cứ Quyết định số 260/QĐ-ĐNT ngày 15/11/2013 về việc ban hành Chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học đối với sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học Tp.HCM;
Căn cứ Biên bản số 16/BB – ĐNT ngày 20/9/2021 về việc bổ sung chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên;
Xét đề nghị của các Trưởng khoa và Trưởng phòng Đào tạo đại học;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép sinh viên sử dụng chứng chỉ EnglishScore được tổ chức thi tại Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng cho khóa 2017 trở về trước trong đợt xét tốt nghiệp tháng 9/2021 như sau:

Điều 2: Cho phép sinh viên ngành Đông phương học và Ngôn ngữ Trung Quốc sử dụng kết quả bài thi kiểm tra năng lực tiếng Nhật Bản, tiếng Hàn Quốc, tiếng Trung Quốc của Trường ĐH Ngoại ngữ – Tin học TP.HCM tổ chức xét tốt nghiệp đợt tháng 9/2021, cụ thể:

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4. Trưởng các khoa, Trưởng phòng Đào tạo đại học và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm triển khai và thi hành quyết định này./.

HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)
TS. Nguyễn Anh Tuấn

Tin tức & Sự kiện gần đây

  • Tổ chức và đăng ký xe đưa rước sinh viên học tại cơ sở Hóc Môn
    Tổ chức và đăng ký xe đưa rước sinh viên học và thi tại cơ sở Hóc Môn
  • Thông báo thực hiện khóa luận tốt nghiệp của sinh viên năm học 2023 - 2024
    Khoa Ngôn ngữ & Văn hoá Phương Đông thông báo đến sinh viên Khóa 2020 nội dung thực hiện khóa luận tốt nghiệp (KLTN) năm 2024 như sau:
  • HUFLIT tuyển dụng Giảng viên cơ hữu - Tháng 12/2023
    Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng kính mời giảng viên có kinh nghiệm, tâm huyết tham gia vào đội ngũ Giảng viên cơ hữu của Trường tại các ngành, chuyên ngành sau:

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Đăng ký xét tuyển tại tuyensinh.huflit.edu.vn
Tìm hiểu thông tin huflit.edu.vn

Tư vấn tuyển sinh

Hotline 1900 2800
Email tuyensinh@huflit.edu.vn
Zalo 0965 876 700
icon-bar