Phương án tuyển sinh đại học chính quy năm 2020 dự kiến của Trường đại học Ngoại ngữ – Tin học TP. HCM

TÁC GIẢ: Phòng Đào tạo
NGÀY: 01/06/2020

Năm 2020, Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP. HCM xét tuyển đại học chính quy 12 ngành theo 03 phương thức:

 • Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia 2020
 • Phương thức 2: Xét tuyển theo học bạ THPT   button dang ky
  • Phương thức 2a: Xét tuyển theo điểm trung bình 3 môn của học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 THPT.
  • Phương thức 2b: Xét tuyển theo điểm trung bình 3 môn lớp 12 THPT.
 • Phương thức 3: Xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực 2020 của ĐHQG TP.HCM

1.  Các ngành, chuyên ngành xét tuyển Đại học chính quy năm 2020

STT Ngành và chuyên ngành Mã Ngành Tổ hợp xét tuyển Ghi chú
1  Công nghệ thông tin

 • Hệ thống thông tin
 • Khoa học dữ liệu
 • An ninh mạng
 • Công nghệ phần mềm
7480201 A00
A01
D01
D07
Toán, Lý, Hóa;
Toán, Lý, Tiếng Anh;
Văn, Toán, Tiếng Anh;
Toán,  Hóa, Tiếng Anh;
2  Ngôn ngữ Anh

 • Biên phiên dịch
 • Nghiệp vụ văn phòng
 • Sư phạm
 • Tiếng Anh thương mại
 • Song ngữ Anh – Trung
7220201
D01
A01
D14
D15
Văn, Toán, Tiếng Anh;
Toán, Lý, Tiếng Anh;
Văn, Sử, Tiếng Anh;
Văn, Địa, Tiếng Anh
Môn xét tuyển chính: Tiếng Anh
3  Ngôn ngữ Trung Quốc

 • Biên – phiên dịch
 • Nghiệp vụ văn phòng
 • Tiếng Trung thương mại
 • Song ngữ Trung – Anh
7220204 D01
A01
D04
D14
Văn, Toán, Tiếng Anh;
Toán, Lý, Tiếng Anh;
Văn, Toán, Tiếng Trung;
Văn, Sử, Tiếng Anh;
4  Quản trị kinh doanh

 • Marketing
 • Quản trị nguồn nhân lực
7340101 D01
A01
D07
D11
Văn, Toán, Tiếng Anh;
Toán, Lý, Tiếng Anh;
Toán, Hóa, Tiếng Anh;
Văn, Lý, Tiếng Anh
Môn xét tuyển chính: Tiếng Anh
5  Kinh doanh quốc tế 7340120
6  Quan hệ quốc tế

 • Quan hệ công chúng – truyền thông
 • Ngoại giao
7310206 D01
A01
D07
D14
Văn, Toán, Tiếng Anh;
Toán, Lý, Tiếng Anh;
Toán, Hóa, Tiếng Anh;
Văn, Sử, Tiếng Anh
Môn xét tuyển chính: Tiếng Anh
7  Tài chính – Ngân hàng 7340201 D01
A01
D07
D11
Văn, Toán, Tiếng Anh;
Toán, Lý, Tiếng Anh;
Toán, Hóa, Tiếng Anh;
Văn, Lý, Tiếng Anh
8  Kế toán 7340301
9  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 D01
A01
D14
D15
Văn, Toán, Tiếng Anh;
Toán, Lý, Tiếng Anh;
Văn, Sử, Tiếng Anh;
Văn, Địa, Tiếng Anh
10  Quản trị khách sạn 7810201
11  Luật kinh tế

 • Luật kinh doanh
 • Luật thương mại quốc tế
 • Luật tài chính – ngân hàng
7380107 D01
A01
D15
D66
Văn, Toán, Tiếng Anh;
Toán, Lý, Tiếng Anh;
Văn, Địa, Tiếng Anh;
Văn, GDCD, Tiếng Anh
12  Đông Phương học

 • Nhật Bản học
 • Hàn Quốc học
7310608 D01
D06
D14
D15
Văn, Toán, Tiếng Anh;
Văn, Toán, Tiếng Nhật;
Văn, Sử, Tiếng Anh;
Văn, Địa, Tiếng Anh

2. Các phương thức xét tuyển năm 2020:
2.1. Phương thức 1: Xét kết quả thi THPT quốc gia 2020:

>> Điều kiện xét tuyển:

 • Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
 • Tham gia kỳ thi THPT quốc gia năm 2020
 • Có điểm thi THPT Quốc gia 2020 đạt từ ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào do Trường quy định. Trường sẽ công bố khi có kết quả thi THPT quốc gia năm 2020.

>> Thời gian xét tuyển:
Theo quy định của Bộ Giáo dục – Đào tạo về thời gian xét tuyển, lệ phí xét tuyển,….

>> Cách tính điểm xét tuyển:
Điểm chuẩn được xác định theo từng ngành. Các tổ hợp xét tuyển có cùng điểm chuẩn (không có điểm chênh lệch giữa các tổ hợp xét tuyển trong từng ngành).

 • Đối với các ngành không có môn xét tuyển chính:
Điểm xét tuyển = Tổng điểm 3 môn theo tổ hợp môn thi + Điểm ưu tiên
 • Đối với các ngành có môn xét tuyển chính là tiếng Anh:

Điểm xét tuyển = (Tổng điểm 3 môn theo tổ hợp + Điểm môn Tiếng Anh) + Điểm ưu tiên x 4/3

Điểm xét tuyển = Tổng điểm 3 môn theo tổ hợp + Điểm môn Tiếng Anh + Điểm ưu tiên x 4/3
 • Điểm ưu tiên theo khu vực và đối tượng được thực hiện đúng theo quy định ưu tiên trong Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

>>Hình thức đăng ký xét tuyển:
Thí sinh đăng ký bằng Phiếu đăng ký dự thi THPT và Xét tuyển đại học 2020 tại trường THPT, mã trường DNT.

2.2. Phương thức 2: Xét điểm học bạ THPT
* Phương thức 2a: Xét điểm trung bình 3 môn của học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 THPT.
* Phương thức 2b: Xét điểm trung bình 3 môn lớp 12 THPT.

>> Cách tính điểm trung bình từng môn tham gia xét tuyển của phương thức 2a
Điểm trung bình mỗi môn dùng để xét tuyển được tính theo công thức:
(Điểm TB học kỳ 2 lớp 11 + Điểm TB học kỳ 1 lớp 12) / 2
Ví dụ: Thí sinh Nguyễn Văn A xét tuyển ngành Ngôn ngữ Anh với tổ hợp môn D01 (Văn, Toán, Anh) với điểm số như sau:

Tên môn Điểm TB học kỳ 2 lớp 11 Điểm TB học kỳ 1 lớp 12 Điểm TB
Văn 8.0 8.2 (8.0 + 8.2)/2 = 8.1
Toán 9.0 8.0 (9.0 + 8.0)/2 = 8.5
Anh 8.0 8.6 (8.0 + 8.6)/2 = 8.3

Như vậy, thí sinh A sẽ có điểm trung bình 3 môn Văn, Toán, Anh lần lượt là: 8.1, 8.5, 8.3

Các cách tính điểm để xét tuyển vui lòng xem tiếp phần sau.

>> Điều kiện xét tuyển:

 • Tốt nghiệp THPT.
 • Tổng điểm 03 môn tham gia xét tuyển (không nhân hệ số) từ 18.00 điểm trở lên.

Ví dụ: Nếu thí sinh xét tuyển học bạ vào ngành Kế toán (7340301) với tổ hợp môn Toán – Lý – Tiếng Anh, cách tính điểm như sau: (Điểm trung bình môn Toán + Điểm trung bình môn Lý + Điểm trung bình môn Tiếng Anh) >= 18.0.
>> Thời gian xét tuyển:

 • Đợt 1: Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển từ ngày 01/4/2020 đến ngày 30/6/2020
 • Đợt 2: Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển từ ngày 01/7/2020 đến ngày 10/7/2020
 • Đợt 3: Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển từ ngày 11/7/2020 đến ngày 20/7/2020
 • Đợt 4: Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển từ ngày 21/7/2020 đến ngày 31/7/2020
 • Đợt 5: Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển từ ngày 01/8/2020 đến ngày 10/8/2020
 • Đợt 6: Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển từ ngày 11/8/2020 đến ngày 20/8/2020
 • Đợt 7: Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển từ ngày 21/8/2020 đến ngày 31/8/2020
 • Đợt 8: Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển từ ngày 01/9/2020 đến ngày 10/9/2020

Thí sinh xét tuyển sẽ nhận kết quả xét tuyển và làm hồ sơ nhập học theo thông báo của Trường.
Ghi chú: Sau mỗi đợt, nếu còn chỉ tiêu trường sẽ xét đợt tiếp theo.

>> Cách tính điểm xét tuyển:
Điểm chuẩn được xác định theo từng ngành. Các tổ hợp xét tuyển có cùng điểm chuẩn (không có điểm chênh lệch giữa các tổ hợp xét tuyển trong từng ngành).

 • Đối với các ngành không có môn xét tuyển chính:
Điểm xét tuyển = Tổng điểm TB 3 môn theo tổ hợp môn + Điểm ưu tiên

Ví dụ: Thí sinh xét tuyển học bạ vào ngành Luật kinh tế (7380107) với tổ hợp môn Văn, Địa, Tiếng Anh

Văn Địa Tiếng Anh Tổng điểm 3 môn Điểm ưu tiên Điểm xét tuyển
6 7 8 21 0.25 21.25
 • Đối với các ngành có môn xét tuyển chính là tiếng Anh:
Điểm xét tuyển = Tổng điểm TB 3 môn theo tổ hợp môn + Điểm TB môn Tiếng Anh + Điểm ưu tiên x 4/3

Ví dụ: Thí sinh xét tuyển học bạ vào ngành Ngôn ngữ Anh (7220201) với tổ hợp môn Văn, Toán, Tiếng Anh

Văn Toán Tiếng Anh Tổng điểm 3 môn Tiếng Anh Điểm ưu tiên Điểm xét tuyển
6 7 8 21 8 1.0 30.33

Điểm ưu tiên theo khu vực và đối tượng được thực hiện đúng theo quy định ưu tiên trong Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Điểm xét tuyển làm tròn đến 0.01 (hai chữ số lẻ).

>> Hồ sơ xét tuyển:

 • Phiếu đăng ký xét tuyển;
 • Bản sao học bạ THPT có công chứng;
 • Các giấy tờ xác nhận ưu tiên (nếu có);
 • Bản sao bằng tốt nghiệp THPT (chỉ dành cho thí sinh đã tốt nghiệp THPT từ năm 2019 về trước);
 • Lệ phí xét tuyển: 30.000đ/nguyện vọng xét tuyển.

>> Quy trình nộp hồ sơ xét tuyển:
Bước 1: Thí sinh Đăng ký trực tuyến tại đây: button dang ky

Bước 2: Đăng nhập vào tài khoản với username + password được cung cấp. Kiểm tra, chỉnh sửa thông tin nếu cần thiết.

Bước 3: In phiếu đăng ký xét tuyển + chuẩn bị hồ sơ xét tuyển (gồm các giấy tờ nêu trên).

Bước 4: Nộp hồ sơ về trường (chọn 1 trong 2 cách):

 • Nộp trực tiếp tại HUFLIT
 • Gửi hồ sơ qua đường bưu diện theo địa chỉ: Phòng Đào tạo, Trường ĐH Ngoại ngữ – Tin học TP. HCM, 828 Sư Vạn Hạnh, Phường 13, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh.

2.3. Phương thức 3: Sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực 2020 của ĐHQG TP.HCM:
Thời gian đăng ký dự thi: Theo kế hoạch của Đại học quốc gia TP.HCM
>> Điều kiện xét tuyển:

 • Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;
 • Tham dự kỳ thi đánh giá năng lực 2020 do ĐHQG TP.HCM tổ chức và có kết quả đạt từ ngưỡng điểm xét tuyển tối thiểu do HUFLIT quy định.

>>Thời gian xét tuyển (dự kiến):

 • Nhận hồ sơ xét tuyển: từ 15/5/2020 – 20/7/2020
 • Công bố điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển: 25/7/2020

>> Hồ sơ xét tuyển:
Hồ sơ xét tuyển bao gồm:

 • Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của HUFLIT);
 • Bản sao Giấy chứng nhận kết quả thi đánh giá năng lực năm 2020 của ĐHQG TP.HCM;
 • Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).
 • Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng/hồ sơ

Điểm xét tuyển là tổng điểm bài thi đánh giá năng lực 2020 của ĐHQG TP.HCM (theo thang điểm 1.200) và cộng điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định. Mức điểm ưu tiên được xác định như sau: Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 40 điểm, giữa hai khu vực kế tiếp là 10 điểm, tương ứng với tổng điểm bài thi đánh giá năng lực theo thang điểm 1.200.

Lưu ý: Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 03 nguyện vọng xét tuyển.

>> Cách thức nộp hồ sơ xét tuyển:
Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển bằng 03 hình thức:

 • Đăng ký trực tuyến tại website www.huflit.edu.vn (mục Đăng ký xét tuyển Học bạ trực tuyến)
 • Nộp hồ sơ trực tiếp tại HUFLIT
 • Gửi hồ sơ qua đường bưu diện theo địa chỉ: Phòng Đào tạo, Trường ĐH Ngoại ngữ – Tin học TP. HCM, 828 Sư Vạn Hạnh, Phường 13, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

 • Phòng Đào tạo, Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP. Hồ Chí Minh
 • Địa chỉ: 828 Sư Vạn Hạnh, Phường 13, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: 028.38.632.052 (số nội bộ 108 – 109)
 • Hotline: 0965 876 700
 • Email: tuyensinh@huflit.edu.vn

Tin tức & Sự kiện gần đây

 • HUFLIT ghi dấu việc ứng dụng AI vào giảng dạy tại SFD lần thứ 20
  Vừa qua, HUFLIT đã đăng cai Software Freedom Day lần thứ 20 - SFD 2023, sự kiện thường niên, được tổ chức vào ngày thứ bảy tuần thứ ba trong tháng 9 hằng năm trên toàn thế giới.
 • Khoa Quan hệ quốc tế tổ chức báo chuyên đề “Public diplomacy in the 21st century: From supplementary to core”
  Ngày 15/09/2023 vừa qua, khoa Quan hệ quốc tế đã tổ chức thành công buổi sinh báo cáo chuyên đề bằng tiếng Anh dành cho giảng viên và sinh viên với chủ đề “Public Diplomacy in the 21st Century: From Supplementary to Core”.
 • Sinh viên HUFLIT khuấy động không khí đêm nhạc giao lưu văn nghệ tại trường Quân sự Quân khu 7
  Trong tháng 7 và tháng 8 năm 2023 vừa qua, Đoàn - Hội trường đã phối hợp cùng Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Trường Quân sự Quân khu 7, lần lượt tổ chức 03 đêm giao lưu văn nghệ dành cho đoàn viên, sinh viên trường đang học tập Giáo dục Quốc phòng và An ninh tại Trường Quân sự Quân khu 7.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Đăng ký xét tuyển tại tuyensinh.huflit.edu.vn
Tìm hiểu thông tin huflit.edu.vn

Tư vấn tuyển sinh

Hotline 1900 2800
Email tuyensinh@huflit.edu.vn
Zalo 0965 876 700
icon-bar