Lịch thi kết thúc học kỳ 3 năm học 2016 – 2017

TÁC GIẢ: Khoa Ngoại ngữ
NGÀY: 26/07/2017
STT Ngày thi Môn thi Mã môn thi Giờ thi Số SV Phòng thi TL thi (phút) Khoa
1 16/08/2017 Kế toán Excel 2011112 13g00 20 PM09 90 Kinh tế – Tài chính
2 16/08/2017 Kế toán Excel 2011112 14g30 20 PM10 90 Kinh tế – Tài chính
3 17/08/2017 Kế toán Excel 2011112 13g00 19 PM09 90 Kinh tế – Tài chính
4 17/08/2017 Kế toán Excel 2011112 14g30 19 PM10 90 Kinh tế – Tài chính
5 14/08/2017 Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam 1010023 07g30 51 B34 75 Lý luận-Chính trị
6 14/08/2017 Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam 1010023 07g30 51 B36 75 Lý luận-Chính trị
7 14/08/2017 Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam 1010023 07g30 51 B37 75 Lý luận-Chính trị
8 14/08/2017 Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam 1010023 07g30 51 B44 75 Lý luận-Chính trị
9 14/08/2017 Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam 1010023 07g30 51 B46 75 Lý luận-Chính trị
10 14/08/2017 Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam 1010023 07g30 51 B47 75 Lý luận-Chính trị
11 14/08/2017 Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam 1010023 09g00 51 B34 75 Lý luận-Chính trị
12 14/08/2017 Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam 1010023 09g00 51 B36 75 Lý luận-Chính trị
13 14/08/2017 Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam 1010023 09g00 51 B37 75 Lý luận-Chính trị
14 14/08/2017 Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam 1010023 09g00 51 B44 75 Lý luận-Chính trị
15 14/08/2017 Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam 1010023 09g00 50 B46 75 Lý luận-Chính trị
16 14/08/2017 Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam 1010023 09g00 50 B47 75 Lý luận-Chính trị
17 16/08/2017 Những nguyên lý CB của CN Mác-Lênin 1 1010062 07g30 42 B21 75 Lý luận-Chính trị
18 16/08/2017 Những nguyên lý CB của CN Mác-Lênin 1 1010062 07g30 42 B34 75 Lý luận-Chính trị
19 16/08/2017 Những nguyên lý CB của CN Mác-Lênin 1 1010062 07g30 41 B36 75 Lý luận-Chính trị
20 16/08/2017 Những nguyên lý CB của CN Mác-Lênin 1 1010062 07g30 41 B37 75 Lý luận-Chính trị
21 16/08/2017 Những nguyên lý CB của CN Mác-Lênin 1 1010062 07g30 41 B44 75 Lý luận-Chính trị
22 16/08/2017 Những nguyên lý CB của CN Mác-Lênin 1 1010062 07g30 41 B46 75 Lý luận-Chính trị
23 16/08/2017 Những nguyên lý CB của CN Mác-Lênin 1 1010062 07g30 41 B47 75 Lý luận-Chính trị
24 15/08/2017 Tư tưởng Hồ Chí Minh 1010092 07g30 41 B34 75 Lý luận-Chính trị
25 15/08/2017 Tư tưởng Hồ Chí Minh 1010092 07g30 41 B36 75 Lý luận-Chính trị
26 15/08/2017 Tư tưởng Hồ Chí Minh 1010092 07g30 41 B37 75 Lý luận-Chính trị
27 15/08/2017 Tư tưởng Hồ Chí Minh 1010092 07g30 41 B44 75 Lý luận-Chính trị
28 15/08/2017 Tư tưởng Hồ Chí Minh 1010092 07g30 41 B46 75 Lý luận-Chính trị
29 15/08/2017 Tư tưởng Hồ Chí Minh 1010092 07g30 41 B47 75 Lý luận-Chính trị
30 15/08/2017 Tư tưởng Hồ Chí Minh 1010092 09g00 41 B34 75 Lý luận-Chính trị
31 15/08/2017 Tư tưởng Hồ Chí Minh 1010092 09g00 41 B36 75 Lý luận-Chính trị
32 15/08/2017 Tư tưởng Hồ Chí Minh 1010092 09g00 41 B37 75 Lý luận-Chính trị
33 15/08/2017 Tư tưởng Hồ Chí Minh 1010092 09g00 41 B44 75 Lý luận-Chính trị
34 15/08/2017 Tư tưởng Hồ Chí Minh 1010092 09g00 40 B46 75 Lý luận-Chính trị
35 15/08/2017 Tư tưởng Hồ Chí Minh 1010092 09g00 40 B47 75 Lý luận-Chính trị
36 17/08/2017 Những nguyên lý CB của CN Mác-Lênin 2 1010313 07g30 43 B34 75 Lý luận-Chính trị
37 17/08/2017 Những nguyên lý CB của CN Mác-Lênin 2 1010313 07g30 42 B36 75 Lý luận-Chính trị
38 17/08/2017 Những nguyên lý CB của CN Mác-Lênin 2 1010313 07g30 42 B37 75 Lý luận-Chính trị
39 17/08/2017 Những nguyên lý CB của CN Mác-Lênin 2 1010313 07g30 42 B44 75 Lý luận-Chính trị
40 17/08/2017 Những nguyên lý CB của CN Mác-Lênin 2 1010313 07g30 42 B46 75 Lý luận-Chính trị
41 17/08/2017 Những nguyên lý CB của CN Mác-Lênin 2 1010313 07g30 42 B47 75 Lý luận-Chính trị
42 17/08/2017 Những nguyên lý CB của CN Mác-Lênin 2 1010313 07g30 42 B54 75 Lý luận-Chính trị
43 17/08/2017 Những nguyên lý CB của CN Mác-Lênin 2 1010313 07g30 42 B56 75 Lý luận-Chính trị
44 17/08/2017 Những nguyên lý CB của CN Mác-Lênin 2 1010313 07g30 42 B57 75 Lý luận-Chính trị
45 16/08/2017 Tiếng Nhật 3 1113032 13g00 34 B35 60 Ngôn ngữ và Văn hóa phương Đông
46 14/08/2017 Đọc tiếng Nhật 3 1622092 13g00 26 B23 60 Ngôn ngữ và Văn hóa phương Đông
47 14/08/2017 Viết tiếng Nhật 3 1622132 14g00 25 B23 60 Ngôn ngữ và Văn hóa phương Đông
48 15/08/2017 Đọc tiếng Nhật 7 1622252 13g00 30 B35 60 Ngôn ngữ và Văn hóa phương Đông
49 15/08/2017 Thực hành tiếng 3 (NB) 1622362 14g00 28 B35 60 Ngôn ngữ và Văn hóa phương Đông
50 14/08/2017 Nghe tiếng Anh 3 1410143 13g00 19 A21 60 Quản trị kinh doanh quốc tế
51 14/08/2017 Nghe tiếng Anh 3 1410143 13g00 18 A22 60 Quản trị kinh doanh quốc tế
52 14/08/2017 Nghe tiếng Anh 3 1410143 13g00 18 A23 60 Quản trị kinh doanh quốc tế
53 15/08/2017 Đọc tiếng Anh 3 1410163 13g00 46 B21 90 Quản trị kinh doanh quốc tế
54 15/08/2017 Viết tiếng Anh 3 1410173 14g30 46 B21 90 Quản trị kinh doanh quốc tế
55 16/08/2017 Phương pháp nghiên cứu khoa học 1411113 14g30 91 B35 90 Quản trị kinh doanh quốc tế
56 14/08/2017 Thống kê trong kinh doanh 1424043 14g00 20 A21 90 Quản trị kinh doanh quốc tế
57 14/08/2017 Thống kê trong kinh doanh 1424043 14g00 19 A22 90 Quản trị kinh doanh quốc tế
58 14/08/2017 Thống kê trong kinh doanh 1424043 14g00 19 A23 90 Quản trị kinh doanh quốc tế
59 14/08/2017 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 1221014 13g00 29 B31 90 Công nghệ thông tin

Tin tức & Sự kiện gần đây

  • HUFLIT ghi dấu việc ứng dụng AI vào giảng dạy tại SFD lần thứ 20
    Vừa qua, HUFLIT đã đăng cai Software Freedom Day lần thứ 20 - SFD 2023, sự kiện thường niên, được tổ chức vào ngày thứ bảy tuần thứ ba trong tháng 9 hằng năm trên toàn thế giới.
  • Khoa Quan hệ quốc tế tổ chức báo chuyên đề “Public diplomacy in the 21st century: From supplementary to core”
    Ngày 15/09/2023 vừa qua, khoa Quan hệ quốc tế đã tổ chức thành công buổi sinh báo cáo chuyên đề bằng tiếng Anh dành cho giảng viên và sinh viên với chủ đề “Public Diplomacy in the 21st Century: From Supplementary to Core”.
  • Sinh viên HUFLIT khuấy động không khí đêm nhạc giao lưu văn nghệ tại trường Quân sự Quân khu 7
    Trong tháng 7 và tháng 8 năm 2023 vừa qua, Đoàn - Hội trường đã phối hợp cùng Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Trường Quân sự Quân khu 7, lần lượt tổ chức 03 đêm giao lưu văn nghệ dành cho đoàn viên, sinh viên trường đang học tập Giáo dục Quốc phòng và An ninh tại Trường Quân sự Quân khu 7.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Đăng ký xét tuyển tại tuyensinh.huflit.edu.vn
Tìm hiểu thông tin huflit.edu.vn

Tư vấn tuyển sinh

Hotline 1900 2800
Email tuyensinh@huflit.edu.vn
Zalo 0965 876 700
icon-bar