Khoa QHQT: Thông báo v/v tổ chức Hội thảo Nghiên cứu khoa học Sinh viên năm học 2020-2021

TÁC GIẢ: Nguyễn Thị Kim Chi
NGÀY: 04/03/2021
THÔNG BÁO
Về việc tổ chức Hội thảo Nghiên cứu khoa học Sinh viên năm học 2020-2021

 

Căn cứ theo Kế hoạch năm học 2020-2021, Khoa Quan hệ Quốc tế thông báo đến sinh viên các khóa 2017, 2018, 2019 về thông tin tổ chức Hội thảo NCKH như sau:

 • Tên hội thảo“Global Conference: I Am The Speaker”
 • Chủ đề 1: “Những sự kiện tiêu biểu trong QHQT 20 năm đầu thế kỷ XXI”
 • Chủ đề 2: “Vai trò của truyền thông xã hội trong thế giới hiện đại ngày nay”

 

 • Mục đích của Hội thảo
 • Thực hiện kế hoạch năm học và kế hoạch nghiên cứu khoa học sinh viên của Khoa QHQT trong năm 2020-2021.
 • Gắn liền nhiệm vụ giảng dạy, đào tạo và NCKH của Khoa, tạo điều kiện cho sinh viên trao đổi học thuật, gặp gỡ các chuyên gia khách mời trong lĩnh vực chính trị – ngoại giao và quan hệ công chúng – truyền thông.
 • Phát huy tính năng động, sáng tạo, khả năng nghiên cứu khoa học độc lập của sinh viên, hình thành năng lực tự học và nghiên cứu, tiếp cận và vận dụng các phương pháp nghiên cứu vào giải quyết một số vấn đề của khoa học và thực tiễn.
 • Tạo cơ hội cho sinh viên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm học tập, bước đầu tiếp cận và nghiên cứu kiến thức chuyên ngành dưới góc nhìn lý luận và thực tiễn.

 

 • Thời gian tổ chức (dự kiến): Tháng 7/2021
NỘI DUNG THỜI GIAN THỰC HIỆN
Thông tin hội thảo và đăng ký tham gia 04/03/2021
Tập huấn viết bài tham luận cho sinh viên 09/4/2021
Hạn chót nhận bài tham luận 31/05/2021
Tổng hợp, duyệt bài và phản biện 06/2021
Tổ chức hội thảo 02/07/2021

 

 • Các chủ đề tham luận (gợi ý)
 • Các sự kiện, vấn đề báo chí, truyền thông nổi bật trong những năm gần đây.
 • Các đặc điểm, xu hướng truyền thông đương đại.
 • Vai trò của báo chí, truyền thông trong các hoạt động của doanh nghiệp.
 • Các sự kiện, vấn đề nổi bật của QHQT đầu thế kỷ XXI.
 • Đặc điểm chính sách đối ngoại, quan hệ ngoại giao giữa các quốc gia.

 

 • Quy cách gửi bài tham luận
 • Tham luận đánh máy trên khổ giấy A4, font chữ Time New Roman (Unicode), cỡ chữ 13, lề trái 3cm, lề phải 2cm, lề trên 2.5cm, lề dưới 2,5 cm, cách dòng 1.5 lines.
 • Bài tham luận được trình bày bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh.
 • Bố cục bài tham luận gồm: Tiêu đề – Title (tiếng Việt – tiếng Anh); Tóm tắt – Abstract (200-250 từ, tiếng Việt – tiếng Anh); Từ khóa – Keywords (3-5 từ, tiếng Việt – tiếng Anh); Nội dung tham luận (không quá 10 trang).

 

 • Thông tin Hội thảo

  và vui lòng gửi chuyển tiếp (CC) email:  dir@huflit.edu.vn

Khoa Quan hệ Quốc tế trân trọng thông báo và đề nghị sinh viên tích cực tham gia viết bài cho Hội thảo nghiên cứu khoa học Sinh viên năm học 2020-2021.

                                                                                            PHỤ TRÁCH KHOA

(Đã ký)

Ngô Thị Bích Lan

Tin tức & Sự kiện gần đây

 • Đoàn - Hội HUFLIT nâng cao năng lực số cho sinh viên
  Sinh viên ngày nay đang sống và thụ hưởng những giá trị được tạo ra từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Đó vừa là lợi thế, nhưng đồng thời cũng là áp lực mà các bạn trẻ cần phải đối mặt khi luôn phải luôn sẵn sàng để thích ứng và sử dụng hiệu quả các công nghệ, đáp ứng yêu cầu theo xu thế phát triển của xã hội. Do đó, vấn đề nâng cao năng lực số cho sinh viên là vô cùng quan trọng trong thời đại hiện nay.
 • Thông báo chương trình trao đổi sinh viên với Trường Đại học Myongji, Hàn Quốc học kỳ Thu 2023
  Căn cứ vào thông báo số 73/TB-ĐN của Phòng Đối ngoại về chương trình trao đổi sinh viên với trường Đại học Myongji (MJU) Hàn Quốc, BCN Khoa NN&VH Phương Đông thông báo đến sinh viên ngành Hàn Quốc học kế hoạch tuyển chọn sinh viên du học diện trao đổi học kỳ Thu 2023.
 • Thông báo về kết quả gia hạn đóng học phí của sinh viên học kỳ 3, năm học 2022 – 2023 đối với sinh viên khóa 2021
  - Căn cứ Thông báo số 25/TB-ĐNT ngày 30 tháng 3 năm 2023 về thời gian đóng học phí học kỳ 3, năm học 2022 - 2023; - Căn cứ Đề xuất số 55/ĐX-CTSV ngày 19 tháng 5 năm 2023 của Phòng CT-CTSV về việc gia hạn đóng học phí học kỳ 3, năm học 2022 – 2023 đối với sinh viên khóa 2021 đã được Hội đồng trường phê duyệt;

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Đăng ký xét tuyển tại tuyensinh.huflit.edu.vn
Tìm hiểu thông tin huflit.edu.vn

Tư vấn tuyển sinh

Hotline 1900 2800
Email tuyensinh@huflit.edu.vn
Zalo 0965 876 700