Khoa Luật: Đề cương chi tiết các môn học ở HK 2 – NH 2019-2020

TÁC GIẢ: Như Tâm
NGÀY: 20/02/2022

Sinh viên vui lòng bấm vào tên môn học để xem đề cương chi tiết

KHÓA 2016
–  Kỹ năng đàm phán và soạn thảo hợp đồng TM (mã: 2313032)
–  Kỹ năng tư vấn & bảo vệ quyền lợi đương sự trong TTDS (mã: 2313052 )
–  QT nguồn nhân lực & PL về QTNS trong DN (mã: 2313082)
–  PL về tài chính doanh nghiệp (mã: 2313092)

KHÓA 2017
–  Luật hành chính (mã: 2310143)
–  Luật thương mại VN&QT (mã : 2311043)
–  Luật đầu tư ( mã: 2311022)
–  Luật thuế (mã: 2311072)
–  Luật cạnh tranh (mã: 2311082)
–  Luật an sinh xã hội ( mã: 2310222)
–  PL nhà ở & kinh doanh BĐS (mã: 2311092)
–  Luật kinh doanh BH (mã: 2311062)
–  Xây dựng văn bản pháp luật (mã: 2310252)
–  Dịch văn bản pháp luật (mã: 2310492)

KHÓA 2018  
–  Luật hôn nhân gia đình (mã 2310242)
–  Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng (mã: 2310192)
–  Tài chính doanh nghiệp (mã: 2310023)
–  LS các học thuyết chính trị (mã: 2310012)
–  LS các học thuyết kinh tế (mã: 2310032)
–  Lý thuyết tài chính tiền tệ (mã: 2310042)
–  Nghe tiếng anh luật 2 ( mã : 2310442)
–  Nói tiếng anh luật 2 ( mã : 2310452)
–  Đọc tiếng anh luật 2 ( mã : 2310462)
–  Viết tiếng anh luật 2 ( mã : 2310472)

KHÓA 2019  
–  Lý luận chung về nhà nước pháp luật (mã 2311053)
–  Những vấn đề chung về luật dân sự (mã: 2310092)
–  Xã hội học pháp luật (mã: 2310272)
–  Logic học đại cương (mã 2310072)
–  Tiếng Anh cơ bản 2  (mã: 1010494)
–  Tin học đại cương (mã: 1010083)

Tin tức & Sự kiện gần đây

  • Đoàn - Hội HUFLIT nâng cao năng lực số cho sinh viên
    Sinh viên ngày nay đang sống và thụ hưởng những giá trị được tạo ra từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Đó vừa là lợi thế, nhưng đồng thời cũng là áp lực mà các bạn trẻ cần phải đối mặt khi luôn phải luôn sẵn sàng để thích ứng và sử dụng hiệu quả các công nghệ, đáp ứng yêu cầu theo xu thế phát triển của xã hội. Do đó, vấn đề nâng cao năng lực số cho sinh viên là vô cùng quan trọng trong thời đại hiện nay.
  • Thông báo chương trình trao đổi sinh viên với Trường Đại học Myongji, Hàn Quốc học kỳ Thu 2023
    Căn cứ vào thông báo số 73/TB-ĐN của Phòng Đối ngoại về chương trình trao đổi sinh viên với trường Đại học Myongji (MJU) Hàn Quốc, BCN Khoa NN&VH Phương Đông thông báo đến sinh viên ngành Hàn Quốc học kế hoạch tuyển chọn sinh viên du học diện trao đổi học kỳ Thu 2023.
  • Thông báo về kết quả gia hạn đóng học phí của sinh viên học kỳ 3, năm học 2022 – 2023 đối với sinh viên khóa 2021
    - Căn cứ Thông báo số 25/TB-ĐNT ngày 30 tháng 3 năm 2023 về thời gian đóng học phí học kỳ 3, năm học 2022 - 2023; - Căn cứ Đề xuất số 55/ĐX-CTSV ngày 19 tháng 5 năm 2023 của Phòng CT-CTSV về việc gia hạn đóng học phí học kỳ 3, năm học 2022 – 2023 đối với sinh viên khóa 2021 đã được Hội đồng trường phê duyệt;

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Đăng ký xét tuyển tại tuyensinh.huflit.edu.vn
Tìm hiểu thông tin huflit.edu.vn

Tư vấn tuyển sinh

Hotline 1900 2800
Email tuyensinh@huflit.edu.vn
Zalo 0965 876 700