Chương trình đào tạo ngành Đông Phương học (áp dụng từ khóa 2015)

TÁC GIẢ: Khoa Đông Phương
NGÀY: 26/04/2016

Ngành Đông Phương học, mã ngành: 52220213, có 02 chuyên ngành:
+ Nhật Bản học
+ Hàn Quốc học
Khối kiến thức toàn khóa gồm 143 tín chỉ (TC) chưa bao gồm phần kiến thức về giáo dục thể chất (165 tiết) và giáo dục quốc phòng (165 tiết).

 • Khối kiến thức giáo dục đại cương: 35 TC (chiếm tỉ lệ 24,5%)
 • Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 108 TC (chiếm tỉ lệ 75,5%)

+ Khối kiến thức cơ sở ngành: 4 TC
+ Khối kiến thức ngành: 14 TC
+ Khối kiến thức chuyên ngành: 72 TC
+ Khối kiến thức bổ trợ: 12 TC
+ Khóa luận tốt nghiệp / Học phần thay thế: 6 TC
Điều kiện tốt nghiệp: Sinh viên được công nhận tốt nghiệp khi hội đủ các tiêu chuẩn theo Điều 20 của Quy định số 06/QyĐ-ĐNT-ĐT ngày 28/8/2013 của Hiệu trưởng Trường đại học Ngoại ngữ – Tin học TP. Hồ Chí Minh, có chứng chỉ tin học MOS (Word, Excel). Chuyên ngành Hàn Quốc học phải có chứng chỉ TOPIK cấp 3 trở lên. Chuyên ngành Nhật Bản học có chứng chỉ N3 trở lên.

1. KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG: 35 TC
1.1. Lý luận chính trị: 10 TC

 

 

1.2. Khoa học xã hội – nhân văn: 14 TC

 

1.3. Tin học: 3 TC

 

1.4. Ngoại ngữ 2: 8 TC
SV chọn 1 trong các ngoại ngữ 2 gồm: Tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Trung (xem mã môn ở trang 67).
1.5. Giáo dục thể chất – Giáo dục quốc phòng

2. KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NHIỆP: 108 TC
2.1. KIẾN THỨC CƠ SỞ CỦA KHỐI NGÀNH: 4 TC

 

2.2. KIẾN THỨC NGÀNH: 14 TC

 

2.3. KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH: 72 TC
(SV chọn học 1 trong 2 chuyên ngành Nhật Bản học, Hàn Quốc học)
2.3.1. Kiến thức ngôn ngữ: 40 TC

 

2.3.2. Kiến thức chuyên sâu: 32 TC

 

2.3.3. Kiến thức bổ trợ: 12 TC

 

3. VIẾT KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP hoặc HỌC PHẦN THAY THẾ: 6 TC

 

Trong quá trình học, sinh viên có thể đăng ký đi thực tập thực tế tại doanh nghiệp thay thế cho môn học Văn hóa doanh nghiệp (3TC). Khoa sẽ dựa trên kết quả thực tập (theo mẫu của Khoa) có xác nhận của công ty để xét điểm cho sinh viên. Sinh viên vẫn phải nộp học phí (3 TC) cho học phần này.
* Sinh viên xem cây chương trình đào tạo tại website trường https://huflit.edu.vn

Tin tức & Sự kiện gần đây

 • HUFLIT nhận hồ sơ xét tuyển đợt 1 từ ngày 01/03/2023 đến 30/04/2023
  HUFLIT nhận hồ sơ xét tuyển học bạ đợt 1 từ ngày 01/03/2023
 • Thông báo kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên học kỳ 1 năm học 2022 – 2023 và thời gian đánh giá rèn luyện sinh viên học kỳ 2, học kỳ 3 năm học 2022 – 2023
  Thực hiện quy trình đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên từng học kỳ, Trường thông báo kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên học kỳ 1 năm học 2022 – 2023 và thời gian đánh giá rèn luyện học kỳ 2 năm học 2022 – 2023 đối với sinh viên các khóa 2019, 2020, 2021 và 2022, như sau:
 • Sinh viên trường đại học Teikyo, Nhật Bản tham gia chương trình học tập ngắn hạn 2 tuần tại HUFLIT
  Với mong muốn hiểu thêm về những nét đẹp của văn hóa, đời sống và con người Việt Nam, vừa qua, bạn Ren Uchikune - sinh viên năm nhất của trường Đại học Teikyo, Nhật Bản đã đến tham gia chương trình giao lưu học tập 02 tuần tại HUFLIT.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Đăng ký xét tuyển tại: tuyensinh.huflit.edu.vn
Tìm hiểu thông tin: huflit.edu.vn

Tư vấn tuyển sinh

Hotline: 1900 2800
Email: tuyensinh@huflit.edu.vn
Zalo: 0965 876 700