VB2: Lịch thi và danh sách thi kết thúc học phần học kỳ II - năm học 2016 – 2017 Lớp LVA1501

Thứ ba - 10/10/2017 10:15

Các lưu ý đối với sinh viên:
·        Giấy tờ xuất trình tại phòng thi: Thẻ sinh viên / Chứng minh nhân dân.
·        Xem danh sách phòng thi trước ngày thi 7 ngày.
·        Thời gian giải quyết khiếu nại về lịch thi, danh sách phòng thi: Trước ngày thi 3 ngày, tại Phòng Đào tạo.
·        Sinh viên có mặt tại phòng thi trước 15 phút so với lịch thi.
·        Sinh viên không được dự thi khi đến trễ 10 phút đối với môn tự luận và 5 phút đối với môn nghe kể từ khi mở đề.
·        Sinh viên không làm bài bằng bút chì, bút đỏ.
 
Ngày thi Giờ thi Môn thi Thời lượng Ngành/Lớp Phòng thi Số lượng Hình thức thi Ghi chú
18/10/2017 18h15 Đọc-Viết MR 120 phút LVA1501 A25 17 Tự luận  
20/10/2017 18h15 Nghe-Nói MR 60 phút LVA1501 A25 17 Nghe  
20/10/2017 19h15 10 phút/sv Vấn đáp đơn  

Danh sách thi sinh viên xem tại đường dẫn

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC