Sinh viên HUFLIT

Một trong những điểm nổi bật của HUFLIT là các hoạt động hợp tác quốc tế với các trường nước ngoài, bao gồm: Chương trình trao đổi, Chương trình học kỳ quốc tế, Chương trình chuyển tiếp quốc tế. Mỗi chương trình được thực hiện dưới sự cam kết và thỏa thuận giữa HUFLIT và các trường đối tác với mong muốn mang đến cho các bạn sinh viên cơ hội trải nghiệm môi trường học tập ở nước bạn.

Xem thêm

Công việc tương lai

Đứng trước xu thế hội nhập quốc tế và toàn cầu hóa, HUFLIT không ngừng duy trì và mở rộng các mối quan hệ hợp tác quốc tế với mong muốn nâng cao chất lượng giảng dạy của Nhà trường và tạo đà để sinh viên bứt phá trên trường quốc tế.

01-sinh-vien-huflit-cong-viec-tuong-lai 01-sinh-vien-huflit-cong-viec-tuong-lai (mobile)
Lý Do Chọn

Lý do nên đăng ký chương trình

Sử dụng ngoại ngữ thành thạo
01
Trở thành công dân toàn cầu
02
Thích nghi môi trường quốc tế
03
Phát triển năng lực chuyên môn
04
Thông tin liên hệ Khoa

(028) 38.632.052 Ext: 133

dn@huflit.edu.vn

huflit.ir@huflit.edu.vn

icon-bar