Thông báo thay đổi thời gian Sinh hoạt công dân Khoa Ngoại ngữ - Khóa 2015

Thứ sáu - 08/09/2017 16:21

Căn cứ theo Kế hoạch số:  91/KH-ĐNT, ngày 08/9/2017 của Hiệu trưởng;
Căn cứ theo Kế hoạch số: 70/KH-ĐNT, ngày 14/7/2017 của Hiệu trưởng;
Căn cứ vào tình hình thực tế, Trường sẽ Tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2017 – 2018 vào ngày 14 tháng 9 năm 2017 và trùng với lịch Sinh hoạt công dân Khoa Ngoại ngữ (Anh văn hệ Đại học), Sinh viên năm III – Khóa 2015;

Nhằm thực hiện nghiêm túc và hiệu quả kế hoạch tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2017 - 2018, Phòng Chính trị – Tổ chức – Công tác Sinh viên thông báo đến Khoa Ngoại ngữ, Quý thầy/ cô phụ trách các chuyên đề 1,2,3,4 và sinh viên về việc thay đổi thời gian Sinh hoạt công dân Khoa Ngoại ngữ (Anh văn hệ Đại học), Sinh viên năm III – Khóa 2015, cụ thể như sau:
  • Lịch theo kế hoạch:
Khoa Địa điểm Chuyên đề
7h30-9h30 9h45-11h45 13h00-15h00 15h15-17h15  
Ngoại ngữ
(Anh văn hệ ĐH)
HTL6 CĐ1 CĐ2 CĐ3 CĐ4 CĐ5
14/9/2017 Thông báo sau
  • Lịch thay đổi:
Khoa Địa điểm Chuyên đề
7h30-9h30 9h45-11h45 13h00-15h00 15h15-17h15  
Ngoại ngữ
(Anh văn hệ ĐH)
HTL6 CĐ1 CĐ2 CĐ3 CĐ4 CĐ5
16/9/2017 Thông báo sau
 
          Trân trọng./.
 

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC