Thông báo nộp bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông đối với sinh viên các khóa 2014, 2015, 2016

Thứ tư - 26/04/2017 10:52

THÔNG BÁO
Về việc nộp bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông
đối với sinh viên các khóa 2014, 2015, 2016
 
      Căn cứ các quy định về quản lý hồ sơ sinh viên, Nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên khóa 2014, 2015, 2016 (chưa nộp bản sao bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông) thực hiện việc hoàn thành bổ sung bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông, cụ thể theo hướng dẫn sau:
  • Sinh viên sao y (có công chứng) bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông và điền mã số sinh viên lên góc trên bên phải.
  • Nộp tập trung về cho các lớp trưởng.
  • Lớp trưởng tập hợp, lập danh sách và nộp về Phòng Đào tạo, hạn chót đến trước ngày 01/06/2017.
       Nhà trường đề nghị sinh viên thực hiện nghiêm túc nội dung thông báo, qua thời gian trên các sinh viên chưa nộp coi như chưa hoàn thành hồ sơ sinh viên theo quy định.
                                                          TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký)


Nguyễn Phước Đại

 

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC