Khoa QTKDQT: Thông báo đăng ký chuyên ngành dành cho SV khóa 2015

Thứ sáu - 21/10/2016 08:11

THÔNG BÁO
Về việc chọn chuyên ngành Quản trị nhân sự, Tiếp thị
 
Kính gởi: Sinh viên ngành Quản Trị Kinh Doanh khóa 2015
 
Căn cứ vào Chỉ nam HUFLIT, bắt đầu học kỳ II năm học 2016-2017, sinh viên ngành QTKD khóa 2015 sẽ học một trong hai chuyên ngành Quản trị nhân sự, Tiếp thị.
 
Nay, Khoa QTKDQT yêu cầu tất cả các sinh viên ngành QTKD khóa 2015 phải đăng ký một trong hai chuyên ngành nói trên trên hệ thống website nhà trường (đăng ký online) trước ngày 10/11/2016.
 
Lưu ý:
1/ Các sinh viên cần đọc kỹ Chỉ nam HUFLIT, tham khảo ý kiến với gia đình hoặc liên hệ văn phòng Khoa, cố vấn học tập để được tư vấn trước khi chọn chuyên ngành.
2/ Sau khi đã chọn chuyên ngành, sinh viên không được thay đổi qua chuyên ngành khác.
3/ Trong trường hợp số lượng sinh viên chọn một chuyên ngành quá ít (dưới 40 sinh viên), Khoa QTKDQT sẽ yêu cầu các sinh viên đó chọn lại các chuyên ngành khác.
 
Khoa QTKDQT đề nghị các sinh viên thực hiện nghiêm túc thông báo này.
 
    Trưởng Khoa
         (đã ký)
 Nguyễn Ngọc Huân

 Từ khóa: quản trị, nhân sự

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC