Báo cáo chuyên đề “Hiểu về tuyển dụng trong thời đại ngày nay”

Báo cáo chuyên đề “Hiểu về tuyển dụng trong thời đại ngày nay”

 15:15 07/04/2021

Ngày 2/4/2021 Khoa Ngoại ngữ đã tổ chức thành công buổi báo cáo chuyên đề: “Hiểu về tuyển dụng trong thời đại ngày nay” qua phần trình bày của báo cáo viên ThS. Phạm Thế Châu.

Tuyển sinh Cao học

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ