Chỉ nam HUFLIT áp dụng từ khóa 2015

Thứ sáu - 24/06/2016 11:15

Chỉ nam HUFLIT áp dụng cho tất cả các khóa học từ năm 2015.

Sinh viên download tại đường dẫn này hoặc click hình bên dưới để xem trực tiếp:
CHỈ NAM HUFLIT 2015
CHỈ NAM HUFLIT 2015

Tác giả bài viết: Đỗ Phi Hưng

Nguồn tin: Phòng Đào tạo

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC