Chương trình đào tạo ngành Kinh doanh quốc tế (áp dụng từ khóa 2015)

Thứ ba - 26/04/2016 10:14

Ngành Kinh doanh quốc tế, mã ngành: 52340120.
Khối kiến thức toàn khóa gồm 140 tín chỉ (TC) chưa bao gồm phần kiến thức về giáo dục thể chất (165 tiết) và giáo dục quốc phòng (165 tiết). 
  • Khối kiến thức giáo dục đại cương: 49 TC (chiếm tỉ lệ 35%)
  • Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 91 TC (chiếm tỉ lệ 65%)
Điều kiện tốt nghiệp: Sinh viên được công nhận tốt nghiệp khi hội đủ các tiêu chuẩn theo Điều 20 của Quy định số 06/QyĐ-ĐNT-ĐT ngày 28/8/2013 của Hiệu trưởng Trường đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh, có chứng chỉ MOS (Word, Excel) và có chứng chỉ Anh văn cấp độ B2.
1. KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG: 49 TC
1.1. Lý luận chính trị: 10 TC
Mã môn học Tên môn học Số TC (LT + TH)
LT TH
1010023 Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam 3  
1010062 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 1 2  
1010313 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 2 3  
1010092 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2  
 
1.2. Ngoại ngữ: 36 TC
Mã môn học Tên môn học Số TC (LT + TH)
LT TH
1010212 Nghe tiếng Anh 1 2  
1010222 Nói tiếng Anh 1 2  
1010232 Đọc tiếng Anh 1 2  
1010242 Viết tiếng Anh 1 2  
1010252 Nghe tiếng Anh 2 2  
1010262 Nói tiếng Anh 2 2  
1010272 Đọc tiếng Anh 2 2  
1010282 Viết tiếng Anh 2 2  
1410143 Nghe tiếng Anh 3 3  
1410153 Nói tiếng Anh 3 3  
1410163 Đọc tiếng Anh 3 3  
1410173 Viết tiếng Anh 3 3  
1410132 Tiếng Anh thương mại 1 2  
1410182 Tiếng Anh thương mại 2 2  
1410192 Tiếng Anh thương mại 3 2  
1410202 Tiếng Anh thương mại 4 2  
 
1.3. Tin học: 3 TC
Mã môn học Tên môn học Số TC (LT + TH)
LT TH
1010083 Tin học đại cương 1 2
 
1.4. Giáo dục thể chất – Giáo dục quốc phòng
Mã môn học Tên môn học Số TC
1010034 Giáo dục quốc phòng  
1010042 Giáo dục thể chất 1  
1010182 Giáo dục thể chất 2  
 
2. KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP: 91 TC
2.1. Kiến thức cơ sở của khối ngành: 19 TC
Mã môn học Tên môn học Số TC (LT + TH)
LT TH
1410122 Giới thiệu ngành 2  
1010342 Quản trị học 2  
1010323 Kinh tế vi mô 3  
1010333 Kinh tế vĩ mô 3  
1421113 Phương pháp NCKH 3  
1421023 Giao tiếp kinh doanh 3  
 
2.1. Kiến thức cơ sở của ngành: 22 TC
Mã môn học Tên môn học Số TC (LT + TH)
LT TH
Học phần bắt buộc 18
1421133 Nhập môn QTKD 3  
1421083 Môi trường kinh doanh quốc tế 3  
1421143 Tiếp thị căn bản 3  
1410033 Quan hệ kinh tế quốc tế 3  
1410022 Địa lý kinh tế VN - ASEAN 2  
1010373 Đạo đức kinh doanh 2  
1010292 Quan hệ quốc tế và lễ tân 2  
Học phần tự chọn (chọn 2 học phần trong 2 nhóm học phần, mỗi nhóm chọn 1 học phần) 4
Nhóm 1      
1421152 Dịch viết trong kinh doanh 2  
1421162 Dịch nói trong kinh doanh 2  
Nhóm 2      
1421172 Thư tín thương mại 2  
1421182 Soạn thảo văn bản 2  
 
2.3. Kiến thức ngành: 20 TC
Mã môn học Tên môn học Số TC (LT + TH)
LT TH
Học phần bắt buộc 17
1421193 Quản trị doanh nghiệp 3  
1421103 Quản trị nguồn nhân lực 3  
1422033 Vận tải – Bảo hiểm 3  
1421123 Tài chính doanh nghiệp 3  
1421203 Thị trường Chứng khoán 3  
1421212 Đàm phán trong kinh doanh 2  
Học phần tự chọn (chọn 1 trong 2 học phần) 3
1424043 Thống kê trong kinh doanh 3  
1421043 Kế toán Tài chính 3  
 
2.4. Kiến thức chuyên ngành: 14 TC
Mã môn học Tên môn học Số TC (LT + TH)
LT TH
1422053 Nghiệp vụ ngoại thương 3  
1422063 Đầu tư nước ngoài 3  
1422073 Thanh toán Quốc tế 3  
1422083 Quản trị Logistic 3  
1421072 Luật kinh doanh Quốc tế 2  
 
2.5. Kiến thức bổ trợ: 13 TC
Mã môn học Tên môn học Số TC (LT + TH)
LT TH
Học phần bắt buộc 8
1424122 Nghệ thuật lãnh đạo 2  
1424133 Phương pháp ghi chú 3  
1421123 Nghệ thuật nói trước công chúng 3  
Học phần tự chọn (chọn 2 học phần trong 2 nhóm học phần, mỗi nhóm chọn 1 học phần) 5
Nhóm 1      
1421133 Tiền tệ - Ngân hàng 3  
1424143 Lý thuyết Tài chính – Tiền tệ 3  
Nhóm 2      
1425122 Thương mại điện tử 2  
1424152 Sở hữu Trí tuệ 2  
 
2.6. Thực tập tốt nghiệp hoặc viết khóa luận tốt nghiệp: 6 TC
Mã môn học Tên môn học Số TC (LT + TH)
LT TH
SV chọn 1 trong 3 cách thức: hoặc Khóa luận tốt nghiệp; hoặc Thực tập thực tế; hoặc Đề án nghiên cứu chuyên đềHành vi tổ chức 6
1430016 Khóa luận tốt nghiệp 6  
1430046 Thực tập thực tế 6  
1430053 Đề án nghiên cứu chuyên đề 3  
1010363 Hành vi tổ chức 3  
 
* Sinh viên xem cây chương trình đào tạo tại website trường http://huflit.edu.vn
 

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC