VB2 và Liên thông: Lịch thi kết thúc học phần Học kỳ I đợt 2 - năm học 2016 – 2017

Thứ năm - 22/12/2016 16:00

Các lưu ý đối với sinh viên:    
·        Giấy tờ xuất trình tại phòng thi: Thẻ sinh viên / Chứng minh nhân dân.
·        Xem danh sách phòng thi trước ngày thi 7 ngày.
·        Thời gian giải quyết khiếu nại về lịch thi, danh sách phòng thi: Trước ngày thi 3 ngày, tại Phòng Đào tạo.
·        Sinh viên có mặt tại phòng thi trước 15 phút so với lịch thi.
·        Sinh viên không được dự thi khi đến trễ 10 phút đối với môn tự luận và 5 phút đối với môn nghe kể từ khi mở đề.
·        Sinh viên không làm bài bằng bút chì, bút đỏ.
 
Ngày thi Giờ thi Môn thi Thời lượng Ngành/Lớp Phòng thi Số lượng Hình thức thi Ghi chú
09-01-17 18h15 Ngữ nghĩa học 90 phút BE14(01+02) B46, B47 90 Tự luận  
11-01-17 18h15 Văn minh Anh 90 phút BE14 (01+02) B36, B37 90 Tự luận  
13-01-17 18h15 Văn học Anh 90 phút BE14(01+02) B36, B37 95 Tự luận  
14-02-17 18h15 Nói trước công chúng 10 phút / SV BE14(01+02) B41, B42, B43 89 Vấn đáp đơn  
15-02-17 B41, B42  
                 
14-01-17 07h30 Dịch nói Anh - Việt 10 phút / SV BE1404 A23, A25 31 Vấn đáp đơn  
14-01-17 13h00 Văn học Anh 90 phút BE1404 B35 33 Tự luận  
15-01-17 07h30 Nói trước công chúng 10 phút / SV BE1404 A23, A25 31 Vấn đáp đơn  
15-01-17 13h00 Văn minh Anh 90 phút BE1404 B35 32 Tự luận  
                 
04-01-17 18h15 Đọc tiếng Anh 3 90 phút VA15020 (1+2) B31, B35 53 Tự luận  
06-01-17 18h15 Nghe tiếng Anh 3 60 phút VA15020 (1+2) A21, A22, A23 54 Nghe  
10-01-17 18h15 Nói tiếng Anh 3 10 phút/ cặp VA15020 (1+2) A21, A22 52 Vấn đáp đôi  
12-01-17 18h15 Tiếng Trung Quốc 3 60 phút VA15020 (1+2) A21, A22, A23 48 Nghe  
19h15 8 phút/ SV Vấn đáp đơn  
06-02-17 18h15 Viết tiếng Anh 3 90 phút VA15020 (1+2) B41, B45 53 Tự luận  
                 
14-02-17 18h15 Nói trước CC 1 10 phút / SV VA140201 B41, B42, B43 47 Vấn đáp đơn  
16-02-17 18h15 Đọc báo chí 90 phút VA140201 B43, B45 50 Tự luận  
20-02-17 18h15 Viết tiếng Anh 4 90 phút VA140201 B44 46 Tự luận  
22-02-17 18h15 Soạn thảo VB tiếng Anh 90 phút VA140201 B44 47 Tự luận  
24-02-17 18h15 Nghe GC1 60 phút VA140201 B41, B42 47 Nghe  
                 
03-01-17 18h15 Cú pháp học 90 phút VA130202, B35 31 Tự luận  
05-01-17 18h15 Ngữ nghĩa học 90 phút VA130202 B35 30 Tự luận  
08-02-17 18h15 Nói trước công chúng 10 phút/ SV VA130202 B41, B42 30 Vấn đáp đơn  
10-02-17 18h15 Đọc viết CC 120 phút VA130202 B45 30 Tự luận  
14-02-17 18h15 Văn học Anh 90 phút VA130202 B45 30 Tự luận  
                 
07-02-17 18h15 Đọc tiếng Anh 2 60 phút VA150203 B41, B45 52 Tự luận  
09-02-17 18h15 Nghe tiếng Anh 2 60 phút VA150203 B41, B42 52 Tự luận  
09-02-17 19h15 Viết tiếng Anh 2 60 phút VA150203 B41, B42 54 Tự luận  
13-02-17 18h15 Nói tiếng Anh 2 10 phút / cặp VA150203 B41, B42 52 Vấn đáp đôi  
15-02-17 18h15 Tiếng Trung Quốc 2 60 phút VA150203 B41, B42 60 Nghe  
19h15 8 phút / SV B41, B42 Vấn đáp đơn  
17-02-17 18h15 Tiếng Trung Quốc 2 60 phút VA150203 B41, B42 60 Nghe  
19h15 8 phút / SV B41, B42 Vấn đáp đơn  
                 
03-01-17 18h15 Cú pháp học 90 phút LVA1501 B31 31 Tự luận  
05-01-17 18h15 Văn minh Mỹ 90 phút LVA1501 B31 19 Tự luận  
09-01-17 18h15 Phiên dịch A-V trung cấp 10 phút / SV LVA1501 A21, A22 20 Vấn đáp đơn  
11-01-17 18h15 Soạn thảo VB tiếng Anh 90 phút LVA1501 B31 19 Tự luận  
13-01-17 18h15 Biên dịch A-V trung cấp 90 phút LVA1501 B31 19 Tự luận  
                 
17-02-17 18h15 Nói tiếng Anh 2 10 phút/ SV VA160201 B43 42 Vấn đáp đôi  
21-02-17 18h15 Đọc tiếng Anh 2 60 phút VA160201 B44 38 Tự luận  
21-02-17 19h15 Viết tiếng Anh 2 60 phút VA160201 B44 46 Tự luận  
23-02-17 18h15 Nghe tiếng Anh 2 60 phút VA160201 B41, B42 38 Nghe   
23-02-17 19h15 Ngữ pháp 2 60 phút VA160201 B41, B42 38 Tự luận  
                 
04-01-17 18h15 Ngữ pháp 1 90 phút Đại học VB2 (VLVH) B35 Không có
sinh viên dự thi
Tự luận Thi lần 2
09-01-17 18h15 Ngữ pháp 2 90 phút B46 Tự luận Thi lần 2

 

Tuyển sinh Cao học

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Danh mục