Thông báo sinh viên khoa Ngoại ngữ hệ Cao đẳng trả nợ môn

Thứ sáu - 31/08/2018 15:25

THÔNG BÁO
V/v sinh viên hệ Cao đẳng trả nợ môn

Hiện nay Khoa không còn đào tạo sinh viên (SV) hệ Cao đẳng (tiếng Anh & tiếng Trung). Do vậy, để SV hệ Cao đẳng các khóa tích lũy đủ số tín chỉ các môn học (bao gồm các môn bắt buộc và các môn tự chọn) để có thể tốt nghiệp ra trường, Khoa đề nghị sinh viên hệ Cao đẳng:
  • Chủ động rà soát bảng điểm để biết những học phần đang nợ
  • Liên hệ văn phòng Khoa để được tư vấn trả nợ môn
 
Khoa đề nghị SV có liên quan nghiêm túc thực hiện thông báo này.
Trân trọng.

                                                                                                                             Phụ trách Khoa

                                                                                                                                    đã ký

                                                                                                                        BÙI THỊ THANH TRÚC

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC