Thông báo về việc tổ chức lịch Sinh hoạt Công dân Chuyên đề 5 năm học 2018 – 2019 Đối với sinh viên năm II, III, IV (khoá 2017, 2016, 2015)

Thứ ba - 28/08/2018 14:36

Căn cứ theo Kế hoạch số 27/KH-ĐNT ngày 22 tháng 06 năm 2018 về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2018 – 2019, Phòng Chính trị - Tổ chức – Công tác sinh viên thông báo lịch sinh hoạt chuyên đề 5 giữa sinh viên năm II, III, IV (khoá 2017, 2016, 2015) với Ban chủ nhiệm các khoa/bộ môn, cụ thể như sau:
 
STT KHOA NĂM NGÀY THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM
1 Công nghệ thông tin II (Khoá 2017) 05/9/2018 08:30 Hội trường
lầu 6
 
III, IV
(Khoá 2016, 2015)
07/9/2018 08:30
2 Bộ môn Luật IV (Khoá 2015) 04/9/2018 13:30
II, III
(Khoá 2017, 2016)
10/9/2018 13:30
3 Khoa Ngoại ngữ II (Khoá 2017) (nhóm 1) 12/9/2018 08:00 – 10:00
II (Khoá 2017) (nhóm 2) 12/9/2018 10:00 – 12:00
III (Khoá 2016) 12/9/2018 13:30 – 15:00
IV (Khoá 2015) 12/9/2018 15:30 – 17:00
4 Quan hệ quốc tế II (Khoá 2017) 14/9/2018 9:00
III, IV
(Khoá 2016, 2015)
14/9/2018 13:30
5 Kinh tế - Tài chính II, III, IV
(Khoá 2017, 2016, 2015)
17/9/2018 13:30
6 Du lịch – Khách sạn II, III, IV
(Khoá 2017, 2016, 2015)
07/10/2018 14:00
7 Khoa Ngôn ngữ và Văn hoá phương Đông IV (Khoá 2015) 20/9/2018 08:30
II (Khoá 2017) 22/9/2018 10:30
III (Khoá 2016) 26/9/2018 14:30
8 Khoa Quản trị kinh doanh II, III, IV
(Khoá 2017, 2016, 2015)
BCN Khoa sẽ thông báo lịch cụ thể sau
 
 
- Lưu ý: Đối với sinh viên năm II (khoá 2017) của khoa Ngoại ngữ: BCN Khoa sẽ tự phân bổ nhóm 1 và nhóm 2 tuỳ vào điều kiện thực tế của khoa.

Tác giả bài viết: Phòng CT-TC-CTSV

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC