Thông báo về việc thay đổi thời gian sinh hoạt với Ban chủ nhiệm Khoa đầu năm học 2019 – 2020 của tân sinh viên khóa 2019

Thứ ba - 30/07/2019 10:14

              Căn cứ theo Lịch “Sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2019 – 2020 dành cho sinh viên khoá 2019 được ban hành kèm Kế hoạch số 26/KH-ĐNT ngày 08 tháng 7 năm 2019;
             Căn cứ theo tình hình công tác thực tế của Nhà trường,
             Phòng Chính trị - Tổ chức - Công tác sinh viên thông báo đến toàn thể tân sinh viên khoá 2019 của các khoa Ngoại ngữ, Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin Du lịch – Khách sạn về việc thay đổi ngày sinh hoạt với Ban chủ nhiệm Khoa đầu năm học 2019 – 2020 (Ngày sinh hoạt này được in ở mặt sau tờ Lịch sinh hoạt công dân – sinh viên năm học 2019 – 2020 được phát khi đến nộp hồ sơ nhập học).
Ngày sinh hoạt được thay đổi cụ thể như sau:
      - Những sinh viên có lịch sinh hoạt với Ban chủ nhiệm khoa vào ngày 27/8/2019 sẽ chuyển sang ngày 24/8/2019.
      - Những sinh viên có lịch sinh hoạt với Ban chủ nhiệm khoa vào ngày 28/8/2019 sẽ chuyển sang ngày 25/8/2019.

Lưu ý: Thời gian và địa điểm sinh hoạt không thay đổi. Ví dụ: Sinh viên đã nhận lịch sinh hoạt từ 7g30 đến 9g30 ngày 27/8/2019 tại Hội trường lầu 6 thì lịch mới sẽ là 7g30 đến 9g30 ngày 24/8/2019 tại Hội trường lầu 6.
            Đề nghị tân sinh viên khóa 2019 và các đơn vị có liên quan nghiêm túc thực hiện thông báo này.
            Trân trọng./.

Tác giả bài viết: Phòng CT-TC-CTSV

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC