Thông báo về việc đăng ký nơi khám chữa bệnh Bảo hiểm Y tế đối với Sinh viên năm thứ Nhất

Thứ sáu - 06/09/2019 14:49

         Phòng Chính Trị - Tổ Chức - Công Tác Sinh Viên thông báo đến sinh viên năm 1 có nguyện vọng đăng ký nơi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế thì liên hệ Phòng y tế (cơ sở Sư Vạn Hạnh) để đăng ký. Trước khi đăng ký, sinh viên tham khảo danh mục nơi khám chữa bệnh theo quy đinh của bảo hiểm y tế trên website của Bảo Hiểm Xã Hội Thành Phố Hồ Chí Minh:

BHXHTPHCM ⇒ ''danh mục'' 
'' cơ sở KCB tại TPHCM nhận đăng ký  KCB ban đầu '''' quý IV năm 2019''.

        Thời gian từ ngày 09/9/2019 đến ngày 12/9/2019.
        Sau thời gian trên Bộ phận y tế không giải quyết các vấn đề liên quan.
        Lưu ý: Những sinh viên nào năm trước đã đăng ký những bệnh viện tuyến trung ương thì photocopy thẻ cũ nộp về Phòng y tế để gia hạn./.

Tác giả bài viết: Phòng CT-TC-CTSV

 Từ khóa: BHYT, SV1, Sinh viên năm 1

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC