Thông báo về việc đăng ký nơi khám chưa bệnh bảo hiểm y tế đối với sinh viên năm 234

Thứ năm - 28/11/2019 15:41

            Phòng Chính Trị Tổ Chức Công Tác Sinh Viên thông báo đến sinh viên năm 2,3,4 có nguyện vọng đăng ký nơi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm học 2019-2020 những nội dung sau:
  • Thời gian : Từ ngày 02/12 đến ngày 14/12/2019, sau thời gian trên Bộ phận y tế không giải quyết các vấn đề liên quan.
  • Địa điểm :  Phòng y tế  cơ sở Sư Vạn Hạnh
  • Lưu ý:
    • Trước khi đăng ký, sinh viên tham khảo danh mục nơi khám chữa bệnh theo quy đinh của bảo hiểm y tế trên website của Bảo Hiểm Xã Hội Thành Phố Hồ Chí Minh  
                BHXHTPHCM à '' danh mục''  à '' cơ sở KCB tại TPHCM nhận đăng ký  KCB ban đầu '' à '' quý IV năm 2019'' .
    • Những sinh viên nào năm trước đã đăng ký những bệnh viện tuyến trung ương thì photocopy thẻ cũ nộp về Phòng y tế để gia hạn./.

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC