Thông báo V/v Hướng dẫn chọn các môn học TỰ CHỌN trong HKII năm học 2016 - 2017

Thứ năm - 15/12/2016 14:48

THÔNG BÁO

(V/v hướng dẫn chọn các môn học TỰ CHỌN trong HKII)
 
Ngoài việc chọn các môn bắt buộc, SV còn phải chọn các môn học tự chọn trong HKII, năm học 2016-2017, cụ thể:
I.ĐỐI VỚI SV ĐẠI HỌC NĂM IV, KHÓA 2013
  • SV chuyên ngành Biên-Phiên dịch BA13, chuyên ngành Nghiệp vụ văn phòng HA13 và chuyên ngành Sư phạm SA13 xem bảng các môn tự chọn dưới đây, và chọn một số môn học sao cho tổng số tín chỉ lớn hơn hoặc  bằng 4 (³ 4) và đăng ký vào Học kỳ II trong năm học 2016-2017.
                                                    NĂM HỌC HK HỌC PHẦN TỰ CHỌN Số TC GHI CHÚ
 
 
2016-2017
 
 
II
1. Phương pháp giảng dạy tiếng Anh 2 3  
2. Kỹ năng về quan hệ công chúng 2  
3. Tiếp thị học nhập môn 2  
4. Quản trị học nhập môn 2  
5. Quản trị nhân lực 2  
 
Lưu ý: Sinh viên chưa đăng ký đủ số tín chỉ các môn tự chọn HKI, năm học 2016-2017, phải đăng ký bổ sung trong HKII để đảm bảo số tín chỉ toàn khóa học: 140 tín chỉ.

II.ĐỐI VỚI SV ĐẠI HỌC NĂM III, KHÓA 2014
  • SV chuyên ngành Biên-Phiên dịch BA14; chuyên ngành Nghiệp vụ văn phòng HA14, chuyên ngành Sư phạm SA14 và Tiếng Anh chuyên ngành thương mại TA14 xem bảng các môn tự chọn dưới đây, và chọn một số môn học sao cho tổng số tín chỉ lớn hơn hoặc  bằng 2 (³ 2) và đăng ký vào Học kỳ II trong năm học 2016-2017.
NĂM HỌC HK HỌC PHẦN TỰ CHỌN Số TC GHI CHÚ
2016-2017 II 1. Văn học Mỹ 2  
2. Phương pháp giảng dạy tiếng Anh 1 2  
3. Quản trị nguồn nhân lực 3  
4. Truyền thông doanh nghiệp 2  
5. Tiếp thị học nhập môn 3  
 
Lưu ý: Sinh viên chưa đăng ký đủ số tín chỉ các môn tự chọn HKI, năm học 2016-2017, phải đăng ký bổ sung trong HKII để đảm bảo số tín chỉ toàn khóa học: 140 tín chỉ.

III.ĐỐI VỚI SINH VIÊN CAO ĐẲNG NĂM III, KHÓA 2014
  • SV chọn MT TRONG HAI NHÓM học phần nhiệm ý dưới đây để đăng ký. Mỗi NHÓM có tổng cộng 5 môn (10tc).
  • SV CHỈ đăng ký những môn thuộc nhóm mình chọn (không đăng ký vài môn của nhóm này và vài môn của nhóm kia).
  • Đối với những môn được ghi chú HKII, SV sẽ đăng ký trong HKII.
 
NĂM HỌC NHÓM HỌC PHẦN Số TC HK  
 
   
 
 
1
- Tâm lý học đại cương
- Giáo dục học
- Phương pháp giảng dạy tiếng Anh 1

2
2
2
 
I (đã học)
I (đã học)
I (đã học)
 
2016-2017 - Tâm lý học giáo dục
 - Phương pháp giảng dạy tiếng Anh 2
2
2
II
II
 
    
2
- Quản trị học nhập môn
- Giao tiếp công sở

2
2
 
I (đã học)
I (đã học)
 
  -  Giao tiếp kinh doanh
- Văn bản thương mại
- Tiếp thị học nhập môn
2
2
2
II
II
II
 
 
 
                                                                                        TRƯỞNG KHOA
                                                                                                 
(đã ký) 
                                                     
                                                                                  ThS. BÙI THỊ THANH TRÚC

Tác giả bài viết: Khoa Ngoại ngữ

Tuyển sinh Cao học

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Danh mục