Thông báo tổ chức tập huấn đăng ký môn học cho sinh viên năm 1 - khóa 2018

Thứ năm - 23/05/2019 19:22

Căn cứ kế hoạch số 20/KH-ĐNT ngày 23/5/2019, Trường thông báo thời gian tập huấn đăng ký môn học cho sinh viên năm 1 (khóa 2018) như sau:
1. Đối tượng: Tất cả sinh viên năm 1 - khóa 2018
2. Thời gian – Địa điểm:
- Thời gian: 11 buổi, từ ngày 28/5/2019 đến ngày 04/6/2019
STT Khoa / Bộ môn Phụ trách quản lý SV
Buổi 1: 8h30 – 11h00, thứ Ba, ngày 28/5/2019
1 Công nghệ thông tin Trợ lý đào tạo khoa
Buổi 2: 13h30 – 16h00, thứ Ba, ngày 28/5/2019
2 Đông Phương Trợ lý đào tạo khoa
Buổi 3: 8h30 – 11h00, thứ Tư, ngày 29/5/2019
3 Luật + Kinh tế - Tài chính Trợ lý đào tạo khoa, Bộ môn
Buổi 4: 13h30 – 16h00, thứ Tư, ngày 29/5/2019
4 Quan hệ quốc tế + ngành Ngôn ngữ Trung Quốc (Ngoại ngữ) Trợ lý đào tạo khoa
Buổi 5: 8h30 – 11h00, thứ Năm, ngày 30/5/2019
5 Ngoại ngữ (A11801 – A11810) Trợ lý đào tạo khoa
Buổi 6: 8h30 – 11h00, thứ Sáu, ngày 31/5/2019
6 Ngoại ngữ (A21801 – A21810) Trợ lý đào tạo khoa
Buổi 7: 13h30 – 16h00, thứ Sáu, ngày 31/5/2019
7 Ngoại ngữ (A31801 – A31810) Trợ lý đào tạo khoa
Buổi 8: 8h30 – 11h00, thứ Hai, ngày 03/6/2019
8 Ngoại ngữ (A41801 – A41810) Trợ lý đào tạo khoa
Buổi 9: 13h30 – 16h00, thứ Hai, ngày 03/6/2019
9 Quản trị kinh doanh (KD18) Trợ lý đào tạo khoa
Buổi 10: 8h30 – 11h00, thứ Ba, ngày 04/6/2019
10 Quản trị kinh doanh (KQ18) Trợ lý đào tạo khoa
Buổi 11: 13h30 – 16h00, thứ Ba, ngày 04/6/2019
11 Du lịch - Khách sạn Trợ lý đào tạo khoa
       Lưu ý: Trường hợp sinh viên có giờ học trùng với buổi tập huấn dành cho sinh viên Khoa thì có thể tham dự các buổi tập huấn khác theo lịch trên để đảm bảo quyền lợi của mình.

- Địa điểm: Hội trường lầu 6, trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh.
 
3. Nội dung:
Buổi tập huấn được tổ chức có 02 phần, cụ thể như sau:
  • Phần 1: Hướng dẫn các bước đăng ký môn học trực tuyến
  • Phần 2: Thảo luận, giải đáp thắc mắc

Nguồn tin: Phòng Đào tạo

 Từ khóa: huflit, ĐKMH, tập huấn, khóa 2018

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC