Thông báo nộp bản sao bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông (đối với sinh viên khóa 2017, 2018)

Thứ ba - 12/03/2019 13:48

Căn cứ quy định về quản lý hồ sơ sinh viên, Phòng Đào tạo thông báo đến toàn thể sinh viên khóa 2017, 2018 (chưa nộp bản sao bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông) thực hiện việc hoàn thành bổ sung bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông, cụ thể theo hướng dẫn sau:
  • Sinh viên sao y (có công chứng) bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông và ghi mã số sinh viên, số điện thoại liên lạc lên góc trên bên phải.
  • Nộp tập trung về cho các lớp trưởng.
  • Lớp trưởng tập hợp, lập danh sách và nộp về Phòng Đào tạo, hạn chót đến trước ngày 29/3/2019.
       Nhà trường đề nghị sinh viên thực hiện nghiêm túc nội dung thông báo, qua thời gian trên các sinh viên chưa nộp coi như chưa hoàn thành hồ sơ sinh viên theo quy định.

Nguồn tin: Phòng Đào tạo

 Từ khóa: THPT, bản sao, khóa 2017, khóa 2018

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC