Thông báo nhận chứng chỉ Giáo dục thể chất - Giáo dục quốc phòng

Thứ tư - 26/10/2016 08:49

 
THÔNG BÁO
V/v nhận chứng chỉ Giáo dục thể chất của khóa 2013
và chứng chỉ Giáo dục quốc phòng - An ninh của khóa 2015


Phòng Đào tạo thông báo đến sinh viên khóa 2013 nhận chứng chỉ Giáo dục thể chất và khóa 2015 nhận chứng chỉ Giáo dục quốc phòng  như sau:
 • Khóa 2013: Nhận chứng chỉ Giáo dục thể chất tại phòng Đào tạo (theo danh sách đã đăng ký) từ ngày 26/10 đến 21/11/2016.
 • Khóa 2015: Nhận chứng chỉ Giáo dục quốc phòng – An ninh tại phòng đào tạo (cá nhân) từ ngày 26/10 đến 21/11/16.
 • Sau thời gian thông báo trên, Phòng Đào tạo sẽ không giải quyết thắc mắc về việc nhận chứng chỉ Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng của sinh viên./.
   

  TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

  TUYỂN SINH CAO HỌC

  KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

  DANH MỤC