Thông báo Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS,PGS năm 2020

Thứ ba - 24/03/2020 14:24

HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ NHÀ NƯỚC thông báo Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS,PGS năm 2020 chi tiết như sau:

Tác giả bài viết: Ban KH-HT-ĐTSĐH

Nguồn tin: HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ NHÀ NƯỚC

Tuyển sinh Cao học

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Danh mục