THÔNG BÁO LỊCH TẬP HUẤN TATT CHO SV HỆ ĐH KHÓA 2017, HỆ ĐH & CĐ CÁC KHÓA TRƯỚC (TNM)

Thứ sáu - 11/10/2019 17:02

THÔNG BÁO LỊCH TẬP HUẤN TATT CHO SV
HỆ ĐH KHÓA 2017,  HỆ ĐH & CĐ CÁC KHÓA TRƯỚC (TNM)
 
 • THỜI GIAN: CHIỀU  NGÀY 15/10/ 2019
 • ĐỊA ĐIỂM: HỘI TRƯỜNG LẦU 6
 • LƯU Ý: 
 • Các bạn Sv nếu không tham dự được đúng ca của lớp mình thì có thể tham dự ở ca khác
 • Vì tính chất quan trọng của buổi tập huấn, đề nghị tất cả các bạn tham dự đầy đủ
 • THỜI GIAN CỤ THỂ
 •  
  Ca Thời gian Lớp HỆ/KHÓA
   
   
   
   
   
   
  CA 1
   
   
   
   
   
   
  13.30 -15.00
  BA 1701
  BA 1702
  BA 1703
  BA 1704
  BA 1705
   
  HA 1701
   
  AT 1701
   
  SA 1701
  SA 1702
  SA 1703
  HỆ ĐH KHÓA 2017
   
  HỆ ĐH & CĐ CÁC KHÓA TRƯỚC
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  CA 2
   
   
   
   
   
  15.00 – 16.30
  TA 1701
  TA 1702
  TA 1703
  TA 1704
  TA 1705
  TA 1706
  TA 1707
  TA 1708
  TA 1709
  TA 1710
   
   
  HỆ ĐH KHÓA 2017
   
  HỆ ĐH & CĐ CÁC KHÓA TRƯỚC
   
  CA 3
   
  16.30 – 18.00
  TA 1711
  TA 1712
  TA 1713
  TA 1714
  TA 1715
  TA 1716
  TA 1717
  TA 1718
  TA 1719
  TA 1720
   
  HỆ ĐH KHÓA 2017
   
  HỆ ĐH & CĐ CÁC KHÓA TRƯỚC
   
   
 Từ khóa: tập huấn

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC