Thông báo lịch học Giáo dục thể chất 1 của sinh viên năm thứ 2 hệ đại học – Khóa 2016

Thứ sáu - 25/08/2017 13:45

THÔNG BÁO
Về việc học môn Giáo dục thể chất 1 của sinh viên năm thứ 2 hệ đại học – Khóa 2016
 
Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học thành phố Hồ Chí Minh thông báo lịch học môn Giáo dục thể chất 1 (GDTC 1) học kỳ 1, năm học 2017 – 2018  như sau:

1. Đối tượng:
- Sinh viên năm thứ hai bậc Đại học Khóa 2016
- Sinh viên trả nợ môn các khoa (đăng ký tại Phòng Đào tạo,  găp cô Thương, từ 28/8 đến 01/9/2017)

2. Thời gian học: Từ 11/9/2017 đến 17/11/2017
Lịch học môn GDTC cho sinh viên khóa 2016 được bố trí như sau:
- Khoa Ngoại ngữ: Sáng thứ Hai, sáng thứ Năm;
- Khoa Công nghệ thông tin: Chiều thứ Ba, chiều thứ Sáu;
- Khoa Đông Phương: Sáng thứ Ba, sáng thứ Sáu;
- Khoa Quản trị kinh doanh:
     + Các lớp KQ16: Chiều thứ Tư, chiều thứ Bảy;
     + Các lớp KD16: Chiều thứ Hai, chiều thứ Năm;
- Khoa Quan hệ quốc tế: Chiều thứ Ba, chiều thứ Sáu;
- Khoa Du lịch – Khách sạn: Sáng thứ Ba, sáng thứ Sáu;
- Khoa kinh tế - Tài chính: Sáng thứ Tư, sáng thứ Bảy;
- Bộ môn Luật: Sáng thứ Tư, sáng thứ Bảy.

3. Địa điểm: Sân vận động Lam Sơn, 320/1 Trần Bình Trọng, Phường 8, Quận 5, Tp.Hồ Chí Minh
- Sáng từ 7g30 đến 11g00;
- Chiều từ 13g30 đền 17g30./.
 
 Nơi nhận:
  • Ban giám hiệu;
  • Các khoa, Bộ môn;
  • Niêm yết bảng thông báo các khoa;
    P.ĐT, Website;
  • Lưu VT.
TRƯỞNG PHÒNG
 
(Đã ký)
 
 
Nguyễn Phước Đại
 
 

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC