Thông báo khảo sát sinh viên tốt nghiệp năm 2017 (sau 1 năm)

Thứ sáu - 28/09/2018 15:37

Thực hiện Kế hoạch số 38/KH-ĐNT ngày 20/09/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM, Ban Đảm bảo chất lượng và Thanh tra giáo dục (ĐBCL&TTGD) sẽ tiến khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2017 (sau 1 năm).
 
  • Thời gian khảo sát: Từ 28/09/2018 đến 27/11/2018.
  • Đối tượng lấy ý kiến: : Sinh viên tốt nghiệp năm 2017 (sau 1 năm).
  • Phương thức khảo sát: khảo sát trực tuyến. Sinh viên truy cập vào đường dẫn https://tinyurl.com/ybzhozwj để đóng góp ý kiến.
 Mọi thắc mắc hoặc cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ Ban ĐBCL&TTGD qua số điện thoại: (028) 38.632.052 (số nội bộ: 112) hoặc qua email: bandbclgd@huflit.edu.vn
 
 

Tác giả bài viết: Ban ĐBCL&TTGD

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC