Thông báo đóng học phí học kỳ 2 (2016 - 2017)

Thứ sáu - 20/01/2017 12:05

Sinh viên xem chi tiết theo file đính kèm (vui lòng click vào đây để xem toàn văn bản chi tiết)

Thời gian bắt đầu đóng học phí từ ngày 13/02/2017 đến ngày 13/3/2017.

Trường khuyến khích sinh viên đóng học phí qua ngân hàng, theo thông tin sau đây:
- Số tài khoản: 1940 2010 41050
- Tên ngân hàng: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh Hiệp Phước - PGD Vạn Hạnh
- Đơn vị thụ hưởng: Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh.
Lưu ý: Sau khi sinh viên chuyển học phí qua tài khoản ngân hàng, đề nghị mang giấy nộp tiền vào ngân hàng hoặc ủy nhiệm chi đến phòng Quản trị - Tài vụ để được cấp biên lai đóng học phí
 
Scan0001

Nguồn tin: Phòng Quản trị - Tài vụ

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC