Thông báo đóng học phí học kỳ 1 năm học 2018 - 2019

Thứ tư - 05/09/2018 16:15

Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh (HUFLIT) thông báo thời gian đóng học phí và mức học phí học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 đối với sinh viên các khóa như sau:

1. Mức thu học phí:
Học phí được tính theo số lượng tín chỉ sinh viên đăng ký trong học kỳ 1, cụ thể:

1.1 Đối với sinh viên khóa 2018:  đóng học phí theo thông báo trong giấy báo nhập học

1.2  Đối với sinh viên từ khóa 2017 trở về trước:
  • Đại học hệ chính quy và liên thông: 700.000 đồng /tín chỉ
  • Cao đẳng hệ chính quy: 650.000 đồng/tín chỉ
  • Đại học hệ văn bằng 2:
             + Đào tạo theo hệ thống tín chỉ: 680.000 đồng/tín chỉ
             + Đào tạo theo niên chế: 550.000 đồng/đơn vị học trình
Đối với các môn học có tín chỉ thực hành, mức học phí nhân hệ số 1.5/tín chỉ. Mức học phí môn Giáo dục thể chất bằng với mức thu các môn lý thuyết.
Trường khuyến khích sinh viên đóng học phí qua ngân hàng, theo thông tin sau đây:
  • Số tài khoản: 1940 2010 41050
  • Tên ngân hàng: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam  – Chi nhánh Hiệp Phước
  • Đơn vị thụ hưởng: Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM
  • Nội dung ghi trên Giấy nộp tiền/Ủy nhiệm chi: Tên sinh viên, Mã số sinh viên (MSSV), đóng học phí học kỳ 1 năm học 2018-2019
Lưu ý: Trong vòng từ 3->7 ngày sau khi sinh viên chuyển học phí qua tài khoản ngân hàng, đề nghị mang giấy nộp tiền vào ngân hàng hoặc ủy nhiệm chi đến Phòng Quản trị - Tài vụ để được cấp Hóa đơn đóng học phí.
Ngoài ra, để tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên, từ ngày 14/9/2018 đến ngày 14/10/2018 Trường sẽ phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam  – Chi nhánh Hiệp Phước tổ chức quầy thu tiền học phí ngay tại Phòng Quản trị - Tài vụ.

2. Thời hạn đóng học phí:
- Từ ngày 14/9/2018 đến ngày 14/10/2018.
Sinh viên không hoàn thành nghĩa vụ đóng học phí hoặc không đóng học phí đúng hạn sẽ không được giải quyết thi cuối học kỳ, làm khóa luận, không được giới thiệu thực tập và chứng nhận các hồ sơ, giấy tờ liên quan; đồng thời tùy theo mức độ có thể bị xử lý buộc ngưng học hoặc thôi học theo quy định.
Đối với sinh viên thuộc diện gia đình chính sách, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không thể đóng học phí đúng hạn hoặc không thể đóng đủ học phí theo quy định, đề nghị liên hệ Phòng Chính trị - Tổ chức - Công tác sinh viên (trước ngày 14/10/2018) để được tư vấn, hướng dẫn. (Lưu ý: Thời gian gia hạn học phí tối đa là ngày 14/11/2018. Nếu sinh viên gia hạn học phí quá thời gian trên Trường sẽ không giải quyết).
Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Hồ Chí Minh đề nghị các đơn vị, cá nhân liên quan và sinh viên thực hiện nghiêm túc thông báo này. Trong quá trình thực hiện nếu có thắc mắc về vấn đề học phí, đề nghị liên hệ Phòng Quản trị - Tài vụ để được giải đáp./.

Tác giả bài viết: Phòng QT-TV

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC