Thông báo đăng ký trả nợ các môn thuộc năm nhất - khóa 2017 Học kỳ 1 năm học 2017 - 2018

Thứ sáu - 25/08/2017 00:50

THÔNG BÁO
Về việc đăng ký trả nợ các môn học thuộc năm nhất - khóa 2017 và các môn Lý luận chính trị
Học kỳ 1 - năm học 2017 - 2018
 
Nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên về việc đăng ký trả nợ các môn học thuộc năm thứ nhất - khóa 2017 và các môn Lý luận chính trị, cụ thể như sau:
 •  Yêu cầu:
  • Đăng ký môn học trả nợ đúng chương trình đào tạo của ngành học (Công bố trong Chỉ nam hoặc website Trường).
  • Các môn chung bao gồm các môn Ngoại ngữ 2, Lý luận chính trị, Tin học đại cương (dành cho sinh viên không chuyên - mã môn 1010083), Thực hành văn bản tiếng Việt, Phương pháp luận sáng tạo, Cơ sở văn hóa Việt Nam: có cùng mã môn học thì sinh viên có thể đăng ký sang Khoa khác
  • Do mỗi nhóm môn học có giới hạn về sĩ số, nếu hết chỗ hệ thống sẽ không chấp nhận việc đăng ký môn học của sinh viên, sinh viên phải chọn nhóm khác để đăng ký.
  • Sinh viên không được phép đăng ký học trùng thời khóa biểu.
  • Sau khi đăng ký môn học, sinh viên theo dõi thông báo đóng học phí từ Phòng Quản trị-Tài vụ trên website của Trường.
  • Nhà trường không giải quyết các trường hợp sinh viên đăng ký sai quy định, quá thời gian đăng ký môn học.
  • Sinh viên nợ học phí sẽ không được phép đăng ký môn học.
 • Đối tượng:
  • Toàn bộ sinh viên năm 2, 3, 4 đăng ký trả nợ môn hoặc học cải thiện.
  • Sinh viên hết khóa học, còn thời gian được phép học trả nợ môn.
 • Thời gian đăng ký: 9h – 23 giờ ngày 30/08/2017.
 • Sau thời gian trên, Nhà trường không giải quyết việc đăng ký trả nợ các môn trên.
   
   Nơi nhận:
  - Ban Giám hiệu;
  - Các đơn vị;
  - Niêm yết website trường;
  - Lưu VT, P.ĐT.
   
  TL. HIỆU TRƯỞNG
  TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
   
  đã ký 
   
  Nguyễn Phước Đại
   
   

  TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

  TUYỂN SINH CAO HỌC

  KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

  DANH MỤC