Thông báo chương trình trao đổi sinh viên tại Trường ĐH Universidad Catolica San Antonia de Murcia (UCAM) - TBN Học kỳ Thu năm 2020

Thứ năm - 19/03/2020 16:11

Thực hiện thỏa ước hợp tác chương trình trao đổi giữa Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh (HUFLIT) và Trường Đại học Universidad Catolica San Antonia de Murcia (UCAM) - Tây Ban Nha, Phòng Đối ngoại - Tổng hợp - Hành chính trân trọng thông báo chương trình trao đổi sinh viên với Trường UCAM vào học kỳ mùa Thu năm 2020, cụ thể như sau:
  • Đối tượng: Sinh viên năm thứ 2 trở lên
  • Số lượng: 01 sinh viên
  • Thời gian: 01 năm học hoặc 01 học kỳ
  • Chương trình học: Sinh viên được chọn các ngành học (Quản trị kinh doanh, Ngôn ngữ học hiện đại, Văn hóa và kinh doanh quốc tế) bằng tiếng Anh. Sinh viên vui lòng tham khảo chi tiết các ngành học tại website. Sinh viên nên liên hệ Văn phòng Khoa để được tư vấn khi lựa chọn môn học
  • Chi phí và nghĩa vụ tài chính: Sinh viên được miễn học phí theo thỏa thuận giữa hai trường và tự túc tất cả các chi phí khác, đồng thời thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định chung của HUFLIT như sau:
+ Đóng học phí học kỳ I năm học 2020-2021 (đối với SV trao đổi 01 học kỳ) hoặc năm học 2020-2021 (đối với SV trao đổi 01 năm học) tại HUFLIT;
+ Lệ phí du học: 7.800.000 đồng/sinh viên.
  • Hình thức và thời gian đăng ký: Sinh viên có quan tâm gửi e-mail đăng ký (gồm Họ và Tên, Khoa, MSSV, e-mail, số điện thoại liên lạc) cho Cô Trần Thùy Tuyết Nhung, chuyên viên đối ngoại - Email nhung.ttt@huflit.edu.vn) trước 16:30 ngày 09/4/2020. Sau khi nhận được danh sách đề cử từ HUFLIT, Trường UCAM sẽ trực tiếp liên hệ ứng viên để thông báo về cách thức đăng ký và các thông tin khác.
Phòng Đối ngoại - Tổng hợp - Hành chính kính đề nghị Quý Khoa/Bộ môn thông báo rộng rãi thông tin này để các sinh viên có quan tâm đăng ký tham gia chương trình./.

Tác giả bài viết: Phòng ĐN-TH-HC

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC