Sơ đồ cây chương trình đào tạo đại học ngành Ngôn ngữ Anh (áp dụng từ khóa 2015)

Thứ năm - 23/06/2016 13:26

1. Chuyên ngành Biên - Phiên dịch

2. Chuyên ngành Nghiệp vụ văn phòng

3. Chuyên ngành Song ngữ Anh - Trung

4. Chuyên ngành Sư phạm

5. Chuyên ngành Tiếng Anh thương mại

Danh sách các môn tự chọn
 

Tuyển sinh Cao học

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Danh mục