ĐCHP NGÀNH NGÔN NGỮ TQ VÀ NGÀNH TIẾNG TQ ÁP DỤNG TỪ KHÓA 2015

Thứ hai - 17/08/2015 19:23

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN NGÀNH NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC VÀ NGÀNH TIẾNG TRUNG QUỐC ÁP DỤNG TỪ KHÓA 2015
 
1. ĐCHP-Phương pháp nghiên cứu khoa học-KNN
2. ĐCHP-
Nghe tiếng Trung 1-KNN
3. ĐCHP-Nghe tiếng Trung 2-KNN
4. ĐCHP-Nói tiếng Trung 1-KNN
5. ĐCHP-Nói tiếng Trung 2-KNN
6. ĐCHP-Biên dịch chuyên ngành TRUNG ↔ VIỆT-KNN
7. ĐCHP-Biên dịch hội nghị TRUNG – VIỆT-KNN
8. ĐCHP-Viết tiếng Trung 1-KNN
9. ĐCHP-Viết tiếng Trung 2-KNN
10. ĐCHP-Nghe tiếng Trung 3-KNN
11. ĐCHP-Nghe tiếng Trung 4-KNN
12. ĐCHP-Cú pháp tiếng Trung Quốc-KNN
13. ĐCHP-Nói tiếng Trung 3-KNN 
14. ĐCHP-Nói tiếng Trung 4-KNN
15. ĐCHP-Nói trước công chúng (tiếng Trung)-KNN
16. ĐCHP-Đất nước học TQ1-KNN
17. ĐCHP-Đất nước học TQ2-KNN
18. ĐCHP-Đọc báo chí (tiếng Trung)-KNN
19. ĐCHP-Đọc tổng hợp tiếng Trung-KNN
20. ĐCHP-Đọc-Viết tiếng Trung tiền cao cấp-KNN
21. ĐCHP-Giao tiếp kinh doanh-KNN
22. ĐCHP-nhập môn ngành ngôn ngữ Trung Quốc-KNN
23. ĐCHP-ĐCHP-Nghe ghi chú tiếng Trung-KNN
24. ĐCHP-Phiên dịch chuyên ngành Trung <=> Việt-KNN
25. ĐCHP-Quản trị hành chánh văn phòng-KNN​
26. ĐCHP-Văn học Trung Quốc-KNN
27. ĐCHP-Tiếng Trung chuyên ngành kinh thương-KNN
28. ĐCHP-Soạn thảo văn bản hành chánh (tiếng Trung)-KNN
29. ĐCHP-Soạn thảo văn bản thương mại (tiếng Trung)-KNN
30. ĐCHP-Soạn thảo văn bản tiếng Việt-Lưu trữ hồ sơ-KNN
31. ĐCHP-Tiếng Hán cổ đại-KNN
32. ĐCHP-Tiếng Trung chuyên ngành kinh thương-KNN
33. ĐCHP-Kỹ năng giao tiếp văn phòng (tiếng Trung)-KNN
34. ĐCHP-Kỹ năng tổ chức họp-hội nghị-KNN
35. ĐCHP-Tiếng Trung Quốc 1-KNN
36. ĐCHP-Tiếng Trung Quốc 2-KNN
37. ĐCHP-Tiếng Trung Quốc 3-KNN
38. ĐCHP-Tiếng Trung Quốc 4-KNN
39. ĐCHP-Tiếng Trung Quốc 5-KNN
40. ĐCHP-Từ pháp tiếng TQ-KNN
41. ĐCHP-Kỹ năng tiếng Trung nâng cao-KNN
42. ĐCHP-Kỹ năng về quan hệ công chúng-KNN
43. ĐCHP-Tiếng Trung tổng hợp 1-KNN
44. ĐCHP-Tiếng Trung tổng hợp 2-KNN
45. ĐCHP-Tiếng Trung tổng hợp 3-KNN
46. ĐCHP-Lịch sử TQ-KNN
47. ĐCHP-Lịch sử văn minh phương Đông-KNN
48. ĐCHP-Lý luận và Phương pháp Giảng dạy 1-KNN
49. ĐCHP-Viết tiểu luận tiếng Trung-KNN
50. ĐCHP-Nghe Nói Tiếng Trung Tiền Cao Cấp-KNN

Tuyển sinh Cao học

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Danh mục