Thông báo khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2018 (sau 1 năm)

Thứ ba - 05/11/2019 11:33

     Thực hiện Kế hoạch số 47/KH-ĐNT ngày 05/11/2019 của Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM, Ban Đảm bảo chất lượng và Thanh tra giáo dục (ĐBCL&TTGD) sẽ tiến khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2018 (sau 1 năm).
  • Thời gian khảo sát: Từ 05/11/2019 đến 04/12/2019.
  • Đối tượng lấy ý kiến: : Sinh viên tốt nghiệp năm 2018 (sau 1 năm).
  • Phương thức khảo sát: khảo sát trực tuyến. Sinh viên truy cập vào đường dẫn https://tinyurl.com/yy8953l6 để đóng góp ý kiến.
       Mọi thắc mắc hoặc cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ Ban ĐBCL&TTGD qua số điện thoại: (028) 38.632.052 (số nội bộ: 112) hoặc qua email: bandbclgd@huflit.edu.vn
 


 

Tác giả bài viết: Ban Đảm bảo chất lượng và Thanh tra giáo dục

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC