Hướng dẫn xem thời khóa biểu cho sinh viên năm 1 - khóa 2019

Thứ tư - 28/08/2019 09:26

Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến tất cả sinh viên năm 1 - khóa 2019 thời khóa biểu học kỳ 1 (2019-2020) như sau:

1 - Thời gian bắt đầu học kỳ 1 (2019-2020): Thứ Ba, ngày 03/9/2019.

2 - Sinh viên xem thời khóa biểu chính thức từ ngày 29/8/2019 tại website http://daotao.huflit.edu.vn

3 - Sinh viên xem và học theo thời khóa biểu cá nhân.

4 - Xem thêm hướng dẫn cách xem thời khóa biểu tại đây << click vào đây để xem chi tiết hướng dẫn >>

Nguồn tin: Phòng Đào tạo

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC