Thông báo về việc đổi thẻ đoàn viên công đoàn

Thứ sáu - 24/03/2017 09:40

 
   

Thực hiện theo kế hoạch 08/KH-LĐLĐ ngày 16/02/2017 của Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh về đổi thẻ đoàn viên công đoàn với mục đích:
-Nâng cao ý thức, trách nhiệm cho đoàn viên; nâng cao hiệu quả sử dụng thẻ đoàn viên công đoàn; góp phần nâng cao chất lượng công tác đoàn viên công đoàn đang sinh hoạt tại Công đoàn Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh;
-Thông qua việc đổi thẻ đoàn viên mới để xác định chính xác số lượng đoàn viên, trên cơ sở đó sẽ có các chính sách ưu đãi, chăm lo cho đoàn viên công đoàn.
Ban Chấp hành Công đoàn Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh thông báo đến toàn thể đoàn viên việc thực hiện đổi thẻ đoàn viên công đoàn mẫu mới (phôi nhựa có mã vạch) như sau:
A.Đối với cá nhân đoàn viên công đoàn
1.Đăng ký vào danh sách đổi thẻ đoàn viên do Tổ trưởng Công đoàn cung cấp (theo mẫu đính kèm) trước ngày 29/3/2017.
Lưu ý:
-Đổi sang thẻ đoàn viên thông thường: Không đóng phí.
-Đổi sang thẻ đoàn viên liên kết với Vietin Bank: Đóng phí 50.000đ/người (nộp cho Tổ trưởng Công đoàn).
2.Đến chụp ảnh tại Phòng Giảng viên (lầu 1, khu B, cơ sở 155 Sư Vạn Hạnh) vào một trong các thời điểm sau đây (Công đoàn Trường mời người chụp ảnh):
 
Thứ hai 27/3/2017 Thứ ba 28/3/2017
Sáng Chiều Sáng Chiều
9g00 → 11g30 14g30 → 16g00 9g00 → 11g30 14g30 → 16g00

3.Trường hợp cá nhân đoàn viên tự chụp ảnh, vui lòng gửi file ảnh 2x3 là file có đuôi ".jpg" với Tên file (KHÔNG gõ dấu) là tên của chính Đoàn viên đó cùng với ngày, tháng, năm sinh (ví dụ: NGUYEN VAN A 12.9.1982). Chuyển file về Tổ trưởng Công đoàn trước ngày 29/3/2017.
B.Đối với Tổ trưởng Công đoàn
1.Hướng dẫn đoàn viên đăng ký thông tin đổi thẻ đoàn viên công đoàn theo mẫu. Đối với các cá nhân công tác tại Trường trên 6 tháng và chưa được kết nạp, Tổ trưởng hướng dẫn cá nhân làm đơn xin gia nhập Công đoàn theo mẫu hiện hành, gửi kèm file ảnh 2x3 hoặc đến chụp ảnh tại Trường vào thời gian trên.
2.Gửi email danh sách tổng hợp (không cần gửi văn bản giấy), đồng thời gửi file ảnh, phí đổi thẻ và đơn xin gia nhập Công đoàn (nếu có) về Văn phòng Công đoàn (Đ/c Bích Ngọc, [email protected]) trước ngày 31/3/2017.
 
Đổi thẻ đoàn viên công đoàn là một bước trong công tác quản lý, nâng cao chất lượng đoàn viên, xác lập chính xác số lượng đoàn viên của toàn Trường cũng như của cả hệ thống công đoàn thành phố, do đó Ban Chấp hành Công đoàn yêu cầu các Tổ trưởng Công đoàn triển khai đến các đoàn viên, đảm bảo 100% đoàn viên công đoàn được đổi thẻ đúng thời hạn quy định.
Đây là một trong những tiêu chí xét thi đua hàng năm, đề nghị các Tổ Công đoàn nghiêm túc thực hiện./.
  
Các đơn vị tải biểu mẫu tại đây: http://bit.ly/2nupWaa

Tác giả bài viết: Mỹ Trang (Theo VP Công đoàn)

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC